Image

Norama köper av Catena

Transaktioner Norama Real Estate Fund, som förvaltas av Amenea AB i Malmö, förvärvar sex industrifastigheter i Malmö stad av Catena för 250 miljoner kronor.
Publicerad den 20 December 2016
Martin Mildner Bild: Norama
Martin Mildner

De sex fastigheterna lämpar sig, enligt Catena, inte för logistikändamål och saknar därmed strategisk betydelse för Catena.

Fastigheterna omfattar totalt 18 700 kvadratmeter och ligger i Fosie, Lockarp samt Bulltofta. Beteckningarna är Stenåldern 6, Flygbasen 1, Stiglädret 7, Slätthög 5, Fornlämningen 2 och Bronsdolken 9 i Malmö. De är fullt uthyrda med långa avtal till väletablerade hyresgäster.

Affären görs i nivå med bokförda värden.

- Affären frigör resurser för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar i någon av våra strategiskt utvalda logistikpositioner, säger Catenas vd Gustaf Hermelin.

– Norama Real Estate Fund inriktar sig på att förvärva och utveckla kommersiella fastighetstillgångar i starka och snabbväxande regioner i södra Sverige. Vi har just nu fokus på att ytterligare stärka vårt kommersiella bestånd i Malmö. Dessa sex förvärv ligger väl i linje med denna ambition, säger Martin Mildner, portföljförvaltare på Amenea AB i Malmö, som är auktoriserad fondförvaltare enligt AIFM (Alternative Investment Fund Manager).

I och med förvärvet når Norama Real Estate Fund en total förvaltningsvolym om cirka 1,5 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige