Image
Bettorp äldreboende.
Bettorp äldreboende. Bild: Liljewall

NCC utvecklar och bygger vård- och omsorgsboende i Örebro

Bygg/Arkitektur NCC utvecklar och bygger ett vård- och omsorgsboende i Örebro, med kommunen som hyresgäst. Hemsö Fastighets AB kommer bli den långsiktiga ägaren av fastigheten och förvärvar projektet när boendet är färdigställt.
Publicerad den 2 April 2020

NCC har fått uppdraget att utveckla och bygga Örebro kommuns nya vård- och omsorgsboende i Bettorp, norr om Örebro. Kommunen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för verksamheterna i huset som innefattar 80 vård- och omsorgsplatser, sex gruppbostäder samt en restaurang.
– Antalet invånare i kommunen ökar och antalet äldre kommer öka kraftigt de kommande åren så behovet av nya vård- och omsorgsplatser är mycket stort. Det nya boendet är del av en Örebro kommuns långsiktiga plan för att tillgodose behovet av vårdplatser och vi ser fram emot att NCC ska starta byggnationen, säger John Johansson, kommunalråd och ordförande i Programnämnd social välfärd.

NCC tilldelades uppdraget 2019 och har sedan dess arbetat tillsammans med Örebro kommun för att kunna starta byggnationen under våren 2020.
– Avtalen för de olika verksamheterna i huset är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan kommun, utvecklare och arkitekt. NCC har en erfaren projektorganisation med stort fokus på tidplan och genomförande och alla inblandade har haft samma målbild för projektet, säger Christina Kämpe, ansvarig samhällsfastigheter NCC Property Development.

NCC tog tillsammans med Liljewall arkitekter fram det vinnande gestaltningsförslaget för hur det nya boendet kommer att se ut, vilket innefattar en god livsmiljö för såväl boende som anställda, men också för besökare och allmänhet. Material är valda utifrån både ett hållbarhetstänk och arbetsmiljöperspektiv, men också utifrån att byggnaden ska fungera i samklang med omgivande bebyggelse.

Boendet som är 8 000 kvadratmeter stort byggs enligt miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Byggnaden kommer även ha solceller på taket.

NCC har i samband med projektstart även avtalat med Hemsö som kommer bli långsiktig fastighetsägare när hyresgästen tillträtt lokalerna i slutet av 2021.

Byggnationen startar under april 2020. Vård- och omsorgsboendet byggs av NCC Building Sverige och beräknas vara färdigställt i slutet av 2021 då Hemsö tillträder fastigheten.

Försäljningen beräknas ge en positiv resultatpåverkan för affärsområdet NCC Property Development i fjärde kvartalet 2021.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytiker: SBB står inte och faller med Ilija Batljan

Bolag Arctic Securities analytiker Anna-Karin Hempel resonerar kring vad som sker i företaget, vad som är viktigt att titta på framöver och var osäkerheten är som störst. Hon ger också för Fastighetssverige ett konkret råd hur man ska göra med aktien.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY