Image

Näst högsta transaktionsvolymen hittills i Norden – trots stor nedgång i Sverige

Transaktioner Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden kommer att passera 42 miljarder euro under 2017. Det är den näst högsta nivån som någonsin noterats. Volymerna ökar i samtliga länder förutom i Sverige som backar med nästan 30 procent från 2016, visar nya siffror från Pangea Property Partners.
Publicerad den 22 December 2017
Bård Bjölgerud Bild: Pangea
Bård Bjölgerud Mikael Söderlundh Bild: Pangea
Mikael Söderlundh

– Det är alltid variationer mellan enskilda länder, men Norden som helhet fortsätter att vara en av Europas absolut mest likvida fastighetsmarknader under 2017, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.

Den totala transaktionsvolymen i Norden kommer att uppgå till drygt 42 miljarder euro under 2017, vilket är tre procent lägre än 2016. Volymerna ökar markant i Norge (+11 procent), Finland (+30 procent) och Danmark (+31 procent) jämfört med förra året och volymen har aldrig varit så hög i Finland tidigare. Sverige är fortsatt den största marknaden för kommersiella fastigheter i Norden, men volymen faller med 28 procent från 2016 och landar på 15,4 miljarder euro (drygt 150 miljarder kronor).

– Den lägre transaktionsvolymen i Sverige kan till viss del förklaras av ökad osäkerhet kopplad till nya skatteregler och en svagare bostadsmarknad. Nedgången är dock inte så dramatisk som man först kan tro eftersom vi jämför med rekordvolymen från 2016, och antalet genomförda affärer har bara minskat marginellt, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Det största fastighetssegmentet under 2017 är kontor som står för 33 procent av den nordiska transaktions-volymen, följt av bostäder och handel som står för 22 procent respektive 17 procent. Under förra året var bostäder det största fastighetssegmentet i Norden.

– Intresset för kontor har varit väldigt starkt under 2017 i hela Norden drivet av snabbt stigande hyror på de flesta delmarknader, samtidigt som det har varit en hel del turbulens på bostadsmarknaden, fortsätter Mikael Söderlundh.

De mest aktiva köparna under 2017 är fastighetsfonder och privata fastighetsbolag som står för 31 procent vardera av transaktionsvolymen. Jämfört med förra året är noterade fastighetsbolag betydligt mindre aktiva och deras marknadsandel minskar från 28 procent till 15 procent. Detsamma gäller för institutionella investerare som går från 18 procent till 13 procent.
Andelen utländska köpare på den nordiska fastighetsmarknaden uppgår till hela 44 procent under 2017, en markant ökning från 23 procent under 2016. Sett till volym är utländska investerare stora nettoköpare och står bakom förvärv för cirka 18,5 miljarder euro och försäljningar för cirka 8,5 miljarder euro under 2017.

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse från internationella investerare och samtidigt ett betydande kapitalflöde mellan de nordiska länderna. Andelen utländska köpare i Finland och Danmark är exceptionellt hög i år och den största delen av kapitalet kommer från USA, Kina och Sverige, säger Bård Bjølgerud.

Pangea Property Partners har varit rådgivare i mer än 100 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde på nästan 9 miljarder euro under 2016/2017. Uppdragen omfattar försäljningar och förvärv samt stora bolagstransaktioner, kapitalresningar och finansieringsuppdrag. Sverige och Norge är fortsatt våra största marknader, men vi var också rådgivare i en av årets största fastighetsaffärer i Danmark när Strawberry Fields/Nordic Choice etablerade två stora hotell och ett långsiktigt partnerskap på Kastrups flygplats.

– Vi förväntar oss att 2018 blir ett händelserikt år på den nordiska fastighetsmarknaden med mer utmanande marknadsförutsättningar. Det kommer att finnas intressanta affärsmöjligheter för kapitalstarka investerare drivet av priskorrigeringen på bostadsmarknaden, omvärderingen av de noterade fastighetsbolagen och en förväntad konsolidering inom flera segment, säger Bård Bjølgerud.

FAKTA/ TRANSAKTIONSVOLYM 2017
Sverige Norge Finland Danmark Norden
Antal transaktioner 450 265 130 140 985
- förändring från 2016 -3% +9% -10% +10% 0%
Transaktionsvolym (MEUR) 15,4 8,5 9,6 8,6 42,1
- förändring från 2016 -28% +11% +30% +31% -3%
Genomsnittlig transaktion(MEUR) 34 32 74 61 43
Utländska köpare 22% 23% 83% 59% 44%

Uppskattade siffror för hela 2017 baserat på fastighetsaffärer över 5 miljoner euro.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Jättepotential få ner vakanserna"

Bolag Grandab är lokal samarbetspartner till Regio. Carl Petre, partner på Grandab, beskriver för Fastighetssverige om det jättearbete som nu ligger framför dem vad gäller att få ner vakanserna i det stora Mölndalsbeståndet. Han beskriver potentialen i området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY