Image
Mathias Bjerkelius, vd för Mofast.
Mathias Bjerkelius, vd för Mofast. Bild: Mofast

Mofast miljardköper i Södertälje

Transaktioner Mofast har tecknat avtal att förvärva 871 hyresbostäder i Södertälje till ett överenskommet fastighetsvärde om 1,12 miljarder kronor, vilket motsvarar en direktavkastning om 3,9 procent. Säljaren, familjen Ivarsson, blir i och med affären största ägare i Mofast.
Publicerad den 22 September 2021
Annons
Image

Betalning sker genom dels bankfinansiering, dels en riktad emission till säljarna där emissionskursen har satts till 105 kronor per aktie (på tisdagen stängde aktien på 102 kronor).

Affären genomförs via överlåtelse av bolagen Ivarbo TT AB, Ivarsson Bostäder i Södertälje AB samt Ivarsson Hyresbostäder i Södertälje AB. Bolagen äger i sin tur fem flerbostadsfastigheter i Södertälje.

Samtliga fastigheter är utpräglade flerbostadsfastigheter med mindre inslag av kontor och lokaler. Fastigheterna omfattar en total yta om 62 600 kvadratmeter med ett driftnetto om cirka 45,7 miljoner kronor per år. Antalet lägenheter uppgår till 871.

Säljarna, familjen Ivarsson – som efter genomförd affär blir största ägare i Mofast AB – har påbörjat utvecklingen av fastigheterna tillsammans med Södertälje kommun och parterna gör bedömningen att detta kommer tillskapa ytterligare 25 000 kvadratmeter BTA inom ramen för den planerade detaljplanen. Detaljplanen väntas antas under 2022.

Förvärvet villkoras av att Mofast erhåller erforderlig finansiering för förvärvet samt att extrastämma i Mofast kallad till den 28 september 2021 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission, enligt tidigare offentliggjord kallelse.

Anders Ivarsson AB kommer via denna affär att utöka sitt ägande i Mofast och de kommer även fortsättningsvis vara delaktig i förvaltningen av fastigheterna för att skapa en kontinuitet i driften.

– Vi är glada att det blev just Mofast som blev köpare av fastigheterna och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla beståndet. Vi ser stor potential i bolaget och i fastigheterna, vilket vi tillsammans med Mofast kommer att arbeta hårt för att synliggöra, säger Tor-Leif Ivarsson ordförande i Anders Ivarsson AB.

Mofasts fastighetsbestånd kommer efter detta förvärv att uppgå till cirka 3,4 miljarder kronor, vilket är i linje med bolagets strategiska mål att uppnå ett fastighetsvärde om fem miljarder inom tre år från beslutet i april 2021.

Tillträdet är planerat till den 14 december 2021.
– Vi är väldigt nöjda med affären och köpet av en fin fastighetsportfölj i Södertälje. Med detta ökar Mofast andelen bostadsfastigheter i sin portfölj, vilket är i enlighet med bolagets strategiska mål. Den bedömda utvecklingspotentialen bedöms också som god. Mofast kommer efter detta tillträde att ha ett hyresvärde som överstiger 200 miljoner kronor per år säger Mofasts vd Mathias Bjerkelius.

Mofast handlas på Spotlight.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige