Image

Milstolpe passerad för Karlastaden

Bygg/Arkitektur Sernekes och NREP:s jätteprojekt på Lindholmen i Göteborg tog ett viktigt steg när byggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen där Karlastaden och Karlatornet ska växa fram. Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige besluta om ett antagande före sommaren. 
Publicerad den 26 Maj 2017
Byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen. Bild: Karlastaden
Byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen.

Det var med glädje man tog emot beskedet på Sernekes huvudkontor efter byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen. För även om ett beslut i kommunfullmäktige återstår innan detaljplanen för Karlastaden med Karlatornet är antagen, var byggnadsnämndens beslut ett stort och viktigt steg på vägen.

– Detta är en milstolpe i arbetet, inte bara för oss men också för staden Göteborg. Stadens förvaltningar och tjänstemän har visat ett stort engagemang och en vilja att lösa utmaningarna i detta unika projekt. Under hela resan har vi upplevt ett gott samarbete, säger Ola Serneke, vd för Serneke och initiativtagare till Karlastadsprojektet.

Även bland de runt 50 medarbetarna på Karlavagnsgatan, där arbetet med projekteringen av Göteborgs nya stadsdel och Nordens högsta hus pågår för fullt, var det ett välkommet bevis på att arbetet följer planen och att ytterligare ett steg mot byggstart är taget.

– Detta var ett viktigt delmål! Vår organisation har tillsammans med stadens representanter gjort ett fantastiskt jobb med att på utsatt tid få fram en stor och komplex detaljplan för ett projekt som verkligen sätter Göteborg på kartan. Vi kan känna oss stolta, säger Jörgen Eriksson, vd för Karlastaden Utveckling AB.

Under det granskningsskede som föregått beslutet i byggnadsnämnden har 50 yttranden kommit in kring detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret konstaterade i sitt tjänsteutlåtande till nämnden att remissinstansernas synpunkter är tillgodosedda varpå byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att ”anta detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen”.

Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige ta beslut i frågan den 15 juni. 

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

NREP på Branschguiden

NREP was founded 2005 on the simple idea that real estate is ready for change. We work to drive this change, improving the built environment to the benefit of customers, communities, and cities.

We are committed to lead and accelerate the way towards a carbon neutral sector, pledging to decarbonise our real estate portfolio well ahead of the IPCC’s target date of net zero by 2050, and become carbon neutral already by 2028 – encompassing both operational and embodied carbon.

For years, NREP has pioneered sustainability in real estate. Before upcycling became a trend, we created the wo...

Läs mer om NREP på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortsatt stark transaktionsmarknad – men tydliga trendskiften

Bolag Trots tuffare ekonomiska förutsättningar och en börs i gungning har den svenska transaktionsmarknaden hållit bra tempo även under årets andra kvartal, och enligt transaktionsrådgivaren Pangeas beräkningar ser 2022 ut att kunna bli det historiskt sett näst starkaste genom tiderna. Men det finns nya utmaningar för bolagen och en hel del trendskiften har skett under året – det här berättar Pangeas analyschef Mikael Söderlundh mer om för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige