Image
Catena bygger på Nowaste Logistics.

Catena uppför en ny logistikanläggning i Jönköping

Bygg/Arkitektur Catena bygger en ny logistikanläggning i Jönköping om 33 000 kvadratmeter med en total investering om 379 miljoner kronor. Ett hyresavtal är tecknat med Nowaste Logisitics.


Catena ökar förvaltningsresultatet med 18 procent

Bolag Catenas hyresintäkter i perioden januari-september steg tolv procent till 1 150 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 723 miljoner kronor vilket är en ökning med 18 procent i jämförelse med samma period förra året.


Amanda Thynell.

Catena förstärker ledningsgruppen

Bolag Catena utser Amanda Thynell till hållbarhetschef och medlem i Catenas ledningsgrupp.


Catena ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Bolag Hyresintäkterna för perioden ökade till 760 Mkr (673) och driftsnettot ökade till 605 Mkr (538). Catena fortsatte leverera ett starkare resultat under kvartalet, drivet av hyresökningar, förvärv och nya projekt. Tillsammans med en stark finansiell position och goda säkerhetsmarginaler i projekten ger det en flexibilitet och unika framtida möjligheter.


Catena bygger logistikanläggning för Elgiganten i Jönköping.

Catena bygger logistikanläggning för Elgiganten

Bygg/Arkitektur Catena har tecknat avtal med Elgiganten gällande byggnation och uthyrning av en ny logistikanläggning i Jönköping om totalt 86 600 kvadratmeter. Byggnaden, som kan bli Sveriges första WELL-certifierade logistikanläggning, ska stå klar 2024 och den totala investeringen väntas uppgå till 813 miljoner kronor.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena ökade förvaltningsresultatet i första kvartalet

Bolag Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Därför vill Catenatoppen bygga logistik på höjden

Bolag Jörgen Eriksson basar över ett Catena som håller högt affärstempo och stortrivs i logistiksegmentets guldrusch. Samtidigt spår han svårare detaljplaneprocesser framöver och hoppas kunna övertyga hyresgäster om att få bygga mer logistik på höjden. Under Fastighetssveriges senaste event i Jönköping berättade han mer om Catenas starka tillväxt och logistikmarknadens välmående.


Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner.

Catena tar in två miljarder via emission – får ny partner

Ekonomi/Finansiering Styrelsen i Catena har beslutat om en riktad nyemission om 4 122 676 aktier till en teckningskurs om 526 kronor per aktie. Teckningskursen innebär att bolaget tillförs 2 168,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer riktas till logistik- och fastighetsbolaget WDP NV/SA som efter emissionen kommer inneha 9,09 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Backahill har i egenskap av Catenas största ägare åtagit sig att, inför valberedningen, föreslå WDPs verkställande direktör Joost Uwents som bolagets åttonde styrelseledamot.


Catenas vd Jörgen Eriksson om bolagets bud på Halmslättens två logistikfastigheter i Umeå och Halmstad, totalt värda 1,5 miljarder kronor.

Efter Halmslätten-budet – så vill Catena fortsätta växa

Bolag Under 2021 förvärvade Catena fastigheter för lite drygt 1,5 miljarder kronor och den summan kommer man tangera redan i Q2 2022 om förvärvet av Halmslättens två fastigheter går igenom senare i vår. För Fastighetssverige berättar Catenas vd Jörgen Eriksson mer om intresset för Halmslättens fastigheter, varför 2021 blev ett rekordår för bolaget och hur man ska fortsätta växa under 2022.


Catena ökade hyresintäkterna med tio procent 2021

Bolag Catena ökade hyresintäkterna med tio procent och förvaltningsresultatet med 15 procent 2021 jämfört med året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena köper mark i Jönköping

Transaktioner Catena köper cirka 200 000 kvadratmeter mark alldeles invid E4 i höjd med Hyltena trafikplats. Köpeskillingen för marken uppgår till cirka 56 miljoner kronor och säljare är Södra Munksjön Utvecklings AB, ett dotterbolag inom Jönköpings kommun.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena förvärvar över en halv miljon kvadratmeter logistikmark

Transaktioner Catena har förvärvat 565 000 kvadratmeter attraktiv logistikmark av en privat markägare i Bjuvs kommun.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena ökade hyresintäkterna med tio procent

Bolag Den starka utvecklingen för Catena fortsätter med stabila kassaflöden och ett förvaltningsresultat som har ökat med 13 procent under perioden.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena vinner markanvisningstävling i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Catena och Nowaste Logistics tilldelas markanvisning för all mark inom verksamhetsområdet Välluv i Helsingborg. På platsen kommer effektiva, hållbara logistikanläggningar med fokus på innovativa lösningar att uppföras.


Alfred Eklöf, Head of Transactions, Logicenters, Christian Berglund, fastighetschef, SLP, Eva Landén, vd, Corem och Jörgen Eriksson, vd, Catena.

Logistikaktörerna överens om stora tillväxthindret: "Frustrerande"

Bolag Några av logistikmarknadens största aktörer diskuterade branschens nuvarande utmaningar och framtida potential under Fastighetssveriges event Stora Logistikdagen i förra veckan. Här kan du läsa hur bland annat Corems vd Eva Landén och Catenas vd Jörgen Eriksson ser på nutiden och framtiden i branschen.


Catena utser Malin Nissen till Chef Affärsstöd och David Silvesjö till Finanschef, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.

Catena adderar duo till ledningen

Bolag Catena utser David Silvesjö till Finanschef och Malin Nissen till Chef Affärsstöd, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Här letar Catena efter nya affärer

Bolag Catena vill satsa på att göra stora investeringar i utvecklingsprojekt de närmaste åren. Vd:n Jörgen Eriksson kommenterar bolagets utvecklingsfokus och berättar var de vill göra kassaflödes-förvärv.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena visar starkt resultat för halvåret

Bolag Catena visar ett starkt resultat för det första halvåret 2021. Kassaflödesutvecklingen är fortsatt positiv och förvaltningsresultatet har ökat med elva procent.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena uppdaterar finansiella mål

Bolag Catena uppdaterar sina finansiella mål. Bland annat inför man ett nytt mål om högst 50 procents belåningsgrad.


Jörgen Eriksson, vd för Catena.

Catena köper för över 800 miljoner

Transaktioner Catena köper sex logistikfastigheter till ett fastighetsvärde om cirka 815 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen kommer delvis att betalas via nyemitterade Catena-aktier.