Image
Catenas logistikbyggnad i Sunnanå.
Catenas logistikbyggnad i Sunnanå. Bild: Catena

Ökat förvaltningsresultat för Catena

Ekonomi/Finansiering Jämfört med samma period året innan redovisar Catena nu ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet: 323 miljoner kronor mot 303 miljoner kronor 2023, vilket är en ökning med 6,6 procent mot föregående år. Resultatet efter skatt minskade dock med hela 40,1 procent mot föregående år, från 409 miljoner kronor till 245 miljoner kronor.
Publicerad den 5 Juli 2024

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan, skriver nyhetsbyrån Finwire.

– Ett stort fokus på tillväxt och verksamhetsutveckling under årets första halva bidrar till ökad intjäningsförmåga. Med ett förvaltningsresultat för perioden som ökar och hyresintäkter som stiger visar Catena att bolagets plan framåt är rätt väg att gå, skriver bolaget i rapporten.

Hyresintäkterna uppgick till 527 miljoner kronor (445), en ökning med 18,4 procent mot föregående år och driftnettot uppgick till 433 miljoner kronor (363), en ökning med 19,3 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 323 miljoner kronor (303), vilket är en ökning med 6,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 310 miljoner kronor (508) medan resultatet efter skatt blev 245 miljoner kronor (409), en minskning med 40,1 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 4,47 kronor (8,20).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 38 miljoner kronor (152). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -51 miljoner kronor (53).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 396,00 kronor (364,23). Vid utgången av mars var nivån 398,75 kronor.

– Med den emission vi genomförde i mars såg vi möjligheter att vara offensiva i rådande marknad och under första halvåret 2024 har vi förvärvat för 3,7 Mdkr. Det senaste tillskottet av två nybyggda logistikanläggningar i Landskrona som totalt adderar 180 000 kvm till vår fastighetsportfölj markerar tydligt Catenas viljeinriktning framåt – vi vill fortsätta växa med moderna ytor på attraktiva logistiklägen, skriver Catenas vd Jörgen Eriksson i kommenterarna till delårsrapporten.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Obos Nya Hem-vd:n vill se sänkta trösklar till ägt boende

Bostäder Det är ingen nyhet att exempelvis lärare, poliser och brandmän har svårt att efterfråga nybyggda bostadsrätter på många håll i landet. Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem, menar att de som får samhället att fungera också borde har råd med en egen bostad. – Det här är en jätteviktig fråga, speciellt nu när det är tuffa tider. Något måste göras så att fler kan ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige