Image
Bild: Catena

Catena ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Bolag Hyresintäkterna för perioden ökade till 760 Mkr (673) och driftsnettot ökade till 605 Mkr (538). Catena fortsatte leverera ett starkare resultat under kvartalet, drivet av hyresökningar, förvärv och nya projekt. Tillsammans med en stark finansiell position och goda säkerhetsmarginaler i projekten ger det en flexibilitet och unika framtida möjligheter.
Publicerad den 7 Juli 2022

Delårsrapport januari – juni 2022:
# Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 760 Mkr (673).
# Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 605 Mkr (538).
# Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 474 Mkr (399).
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 305 Mkr (880).
# Periodens resultat ökade till 1 860 Mkr (1 102), motsvarande ett resultat per aktie om 43,04 kr (27,97).
# Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 372,15 kr (278,40).

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:
– Catena står starkt med ett modernt bestånd i attraktiva lägen tillsammans med en markbank som ger unika förutsättningar för framtida tillväxt. Då vi i många fall förvärvar mark i tidigt skede och därefter arbetar långsiktigt genom detaljplanprocessen kan vi säkerställa en attraktiv avkastning vid färdigställandet av nya anläggningar.
– Jag är väldigt glad att vi har tecknat avtal med den ledande nordiska elektronikhandlaren Elgiganten under kvartalet gällande en 86 600 kvm stor logistikanläggning i Jönköping. Projektet är ett av de största i Catenas historia. Tillsammans med Elgiganten har vi högt uppsatta hållbarhetsmål – förutom en BREEAM Excellent-certifiering finns möjligheten för en större solcellsanläggning på taket, nya initiativ inom biodiversitet och vår förhoppning är också att anläggningen kan bli en av Sveriges största WELL-certifierade logistikanläggningar.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige