Image

Malmslättsvägen blir ny stadsdel i Linköping

Bygg/Arkitektur Nu startar Linköpings kommun planeringen av en ny del av staden längs med Malmslättsvägen, väster om Vallarondellen. Universitetsområdet, Ryd och innerstaden ska knytas samman med fler bostäder, arbets- och mötesplatser.
Publicerad den 12 Februari 2016

Förhoppningen är att resultatet blir en starkare integrering av studentliv, forskning och näringsliv i innerstaden, vilket kommer att stärka Linköping som kunskapsstad. Det stora utvecklingsarbetet syftar också till att skapa en ny mindre korsning än Vallarondellen som ny entré in till Linköping.

– Linköping är en stor och populär studentstad. Det här kommer att hjälpa oss att göra miljöerna kring universitetet och Ryd ännu mer spännande och kreativa. En tydligare koppling mellan universitetsområdet, Ryd och innerstaden kommer berika vår innerstad och förhoppningsvis leda till att fler studenter vill och kan stanna i Linköping efter sina studier, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Den nya delen av staden innebär ett stort tillskott av bostäder och är därför ett viktigt steg mot minskad bostadsbrist – uppskattningsvis 1 500 bostäder med närhet till kollektivtrafik, cykelkommunikationer och vackra naturområden runt knuten. Läget kommer också att upplevas mer centralt än idag då Malmslättsvägen utvecklas till ett stråk med stadsbebyggelse.

– Det här läget i staden kommer också vara intressant för näringslivet, som kommer att få tillgång till kreativa miljöer i närheten av universitetet, Mjärdevi Science Park och Linköpings innerstad. Med stärkta kopplingar mellan näringsliv, utbildning och forskning får fler företag förutsättningar att växa fram och utvecklas. Det är en välkommen utveckling som stärker Linköping som kunskapsstad.

Planeringen syftar till att göra om Malmslättsvägen från infartsled till en gata omgärdad av stadskvarter, vilket innebär stora förändringar för Vallarondellen.
– Vallarondellen är en av Sveriges största rondeller och har spelat ut sin roll i Linköpingstrafiken. Det är dags att Linköping får en ny välkomnande entré från väster och då behöver Vallarondellen göra plats för en modernare lösning, säger kommunalråd Elias Aguirre (S).

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 17 februari 2016 och nämnden föreslås ge startbesked åt detaljplanearbete som kommer att pågå under cirka två år. Byggnation förväntas ske i etapper de närmaste åren.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Vi kan höja budet – om ni säljer"

Bolag Lennart Sten om manövern som ledde till seger i budstriden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY