Image
Oscar Properties, med Oscar Engelbert som vd, förlänger sitt obligationslån.
Oscar Properties, med Oscar Engelbert som vd, förlänger sitt obligationslån. Bild: Oscar Properties

Lättnadsrally i Oscar Properties

Bolag Oscar Properties stamaktie steg med nästan 16 procent på måndagen sedan bolaget meddelat att obligationsinnehavarna godkänt nya villkor.
Publicerad den 7 Maj 2019

Oscar Properties har fått godkänt för att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån innefattande en förlängning av förfallodatumet med 92,86 procents acceptans av de avgivna rösterna.

Förslagen om villkorsändringar i kallelsen till det skriftliga förfarandet accepterades av 92,86 procent av de avgivna rösterna och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet. Förslagen i det skriftliga förfarandet har således accepterats.

Det innebär bland annat att obligationslånets slutliga förfallodatum förlängs med två år, från den 3 september 2019 till den 3 september 2021, att kupongräntan höjs från och med den 3 september 2019 till Stibor 3 månader plus 8 procent samt att återlösenpriset för obligationerna ändras till 100 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2019 med efterföljande halvårsvis höjning om 2 procent, till maximalt 108 procent det sista förlängningshalvåret (som upphör den 3 september 2021). Vidare åtar sig Bolaget enligt de ändrade villkoren att inte lämna någon aktieutdelning före obligationslånets nya förfallotidpunkt den 3 september 2021 eller till dess obligationslånet har återbetalats.

Förlängningen av obligationslånet till den 3 september 2021 är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls, bland annat att en frivillig amortering om 25 procent av obligationslånets nominella belopp, motsvarande 112,5 miljoner kronor, gjorts senast den 31 december 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Aktiestrategen: Så här ska du göra med fastighetsaktierna

Bolag Fastighetssverige diskuterar konjunktur, börs och corona med SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall. Banken har köprekommendation på en fastighetsaktie som nog överraskar de flesta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY