Image

"Kattrumpan" är ett minne blott

Juridik Möjligheten att utföra en så kallade ”kattrumpa” har upphört. Kattrumpan var en särskild form av fastighetstransaktioner, där en fysisk person hade möjlighet att överlåta en fastighet till ett aktiebolag utan beskattning.
Publicerad den 23 November 2016

Uttrycket uppkom i samband med överlåtelse av en fastighet med just beteckningen Kattrumpan. Transaktionstypen innebar att en fastighet överläts till ett aktiebolag som helt eller delvis ägs av en närstående mot ersättning understigande taxeringsvärdet. Då transaktionen ur ett inkomstskatteperspektiv behandlas som en gåva enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen utlöses ingen beskattning. Den ”paketerade” (bolagiserade) fastigheten kunde då säljas skattefritt till marknadsvärde genom att aktiebolaget sålde aktierna i det bolag som fastigheten ”paketerats” i.

Möjligheterna att genomföra kattrumpor har resulterat i skatteffektiva transaktioner. Regeringen har ansett att kattrumpan utgör en oönskad skatteplanering som medfört betydande skattebortfall. Därför har de valt att införa en så kallad stopplagstiftning, vilket innebär att man genom en undantagsbestämmelse i regeringsformen tillämpar det kommande förslaget från dagen efter det att det överlämnats till riksdagen. Sedan den 28 oktober 2016 är det därför inte längre möjligt att genomföra kattrumpor.

Utöver ett stopp föreslås även nya bestämmelser. Vid liknande transaktioner framöver ska fastigheten anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett handelsbolag mot ersättning som överstiger fastighetens skattemässiga värde om det är en näringsfastighet, och dess omkostnadsbelopp vid privatbostadsfastighet.

Ny kommenteras av advokatbyrån Wistrand:
– Att kattrumpornas tid var begränsad är knappast förvånande. Det har länge varit en mycket effektiv transaktionsmöjlighet ur ett skatteperspektiv. Den nu föreslagna ändringen innebär ett ökat intresse för den kommande utredningen om paketering av fastigheter, vilken förväntas presenteras under våren 2017. Den aviserade förändringen och stopplagstiftning sänder vissa signaler om en vilja att införa restriktivare lagstiftning även avseende den formen av transaktioner. Skattegruppen på Wistrand följer utvecklingen med stort intresse, säger man i ett uttalande.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Wistrand Advokatbyrå på Branschguiden

Över 100 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning

Wistrand är en av Sveriges ledande advokatbyråer med närmare 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg. Med djup kunskap om våra klienters branscher och verksamheter levererar vi rådgivning av högsta kvalitet inom samtliga affärsjuridiska områden. Vi är stolta över det förtroende våra klienter har visat oss i över hundra år och vi ser fram emot att stå vid deras sida minst lika länge till.

Läs mer om Wistrand Advokatbyrå på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige: – Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige