Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A överväger att emittera grönt obligationslån

Ekonomi/Finansiering K2A vill emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med en förväntad volym om 300–400 miljoner kronor och en löptid om tre år.
Publicerad den 17 Augusti 2020

K2A har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 augusti 2020 för att undersöka möjligheterna.

– K2A:s verksamhet präglas av en hög investeringstakt genom ett hållbart värdeskapande där obligationsmarknaden framgent förväntas utgöra ett viktigt komplement till traditionell bankfinansiering. K2A har alltid legat i framkant avseende hållbarhet där vi under andra kvartalet 2020 som första bolag i världen lanserade ett grönt ramverk för aktier. Härmed tar vi ytterligare ett steg i vår satsning med syfte att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan genom att sätta upp ett ramverk för att emittera gröna obligationer, kommenterar Johan Knaust, vd på K2A.

Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, Cicero Shades of Green. Ramverket har fått en "Medium Green" bedömning och relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått en "Excellent" bedömning från Cicero Shades of Green.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige