Image
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. Bild: Amasten

Höjvall: Jag är stolt över vad vi åstadkommit under mina tre år

Bolag Jan-Erik Höjvall levererar i sin sista rapport som vd för Amasten ett rekordresultat.
Publicerad den 13 November 2020

Q3-siffrorna:
• Hyresintäkterna uppgick till 132 mnkr (126)
• Driftsöverskottet ökade till 83 mnkr (71)
• Direktavkastningen uppgick till 4,1 procent (5,5)
• Överskottsgraden uppgick till 62,5 procent (56,3)
• Förvaltningsresultatet ökade till 62 mnkr (42)
• Periodens resultat uppgick till 401 mnkr (333)
• Resultat per stamaktie 0,65 kr (0,77)
• Belåningsgraden uppgick till 45,7 (50,9)
• Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 (3,3)
• Substansvärdet uppgick till 7,72 kronor per aktie.
• Fastighetsvärdet uppgick till 8 948 mnkr.

För niomånadersperioden uppgår hyresintäkterna till 353 mnkr (271).
Förvaltningsresultatet uppgår till 119 mnkr (65).
Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 485 mnkr (415).
Periodens resultat efter skatt uppgår till 477 mnkr (384).

Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 92 procent av bostadsfastigheter vilket innebär ett stabilt och förutsägbart kassaflöde. Tre procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 46 procent och avser i sin helhet lån från banksektorn. Bolaget följer utvecklingen och dess påverkan på verksamheten noggrant.

Vd Jan-Erik Höjvall:
– Resultatet om 477 mnkr, eller 0,76 kr per aktie, för perioden januari - september 2020 är det bästa i Amastens historia. Det är 92 mnkr bättre än föregående år. Förvaltningsresultat om 119 mnkr motsvarar en ökning med 84 procent jämfört med föregående år. En kraftig värdeuppgång visar att strategin med fokus på bostäder i större städer gynnar oss i dessa Coronatider.

– Efterfrågan på hyreslägenheter är god och bankerna vill finansiera bostäder. Värdeuppgången om 485 mnkr och ett förvaltningsresultat om 119 mnkr, ger ett substansvärde om 7,72 kr per aktie. Periodens investeringar om 211 mnkr i befintliga fastigheter och 409 mnkr i nyproduktion, kommer att öka vårt framtida förvaltningsresultat. Efter perioden har vi förvärvat fastigheter för 672 mnkr och lagt ett bud på bolaget SSM. Vår ägarandel kommer som lägst uppgå till 75 procent då budet har accepterats av 45 procent av övriga aktieägare i SSM. Vidare har Länsförsäkringars Fastighetsfond, som äger 9,8 procent av aktierna, lämnat ett positivt besked till budet.

– Vår bedömning är att vi kan bygga minst 2 000 hyreslägenheter på SSM:s byggrätter. Det innebär att Amasten kan koncentrera fastighetsbeståndet mot Storstockholm.

– Jag har valt att gå i pension efter 35 år i branschen. Att i min sista delårsrapport få presentera Amastens bästa resultat någonsin är glädjande. Jag är stolt över vad vi åstadkommit under mina tre år på Amasten. Fastighetsbeståndet har ökat från 3,0 mdkr till 8,9 mdkr. Andelen bostäder har ökat från 65 procent till 92 procent. Förvaltningsresultat har, på rullande tolvmånadersbasis, från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020 ökat från 22 mnkr till 139 mnkr. Per aktie motsvarar det en ökning från 0,15 kronor till 0,27 kronor. Periodens resultat har på motsvarande sätt ökat från 104 mnkr till 517 mnkr, eller från 0,70 kronor per aktie till 1,0 kronor per aktie. Under min tid på Amasten har vi köpt fastigheter för 6,6 mdkr, sålt för 2,5 mdkr och tagit in nytt kapital om 2,7 mdkr genom emissioner. Jag vill tacka alla som visat förtroende genom att ge oss nytt kapital och bankerna som gett oss ökade lån. Ni har bidragit till en fantastisk resa för aktien. Aktiekursen stod i 3,50 kr när jag började i september 2017 och i 8,48 kr vid utgången av perioden, trots corona. Det är en uppgång med 142 procent.

– När jag ser tillbaka på min tid som vd för Amasten är det främst två ledstjärnor, som jag tog med mig, som har haft avgörande betydelse för Amastens utveckling. Först och främst - delegerat resultatansvar. Att våga delegera skapar engagemang och ansvarstagande. Besluten ska tas av personal nära händelsen. Det andra är en fras jag upprepar ofta i organisationen - man måste ha kul på jobbet. Tar personalen ansvar och har roligt på jobbet skapas ett klimat som kan ta företaget mycket långt. Båda är en förutsättning för att kunna bygga ett långsiktigt stabilt och växande bolag.

– Amasten står idag stabilare än någonsin med fantastiska medarbetare och en framåtanda som gör att jag är övertygad att Amastens resa bara har börjat. Med en stabil finansiell grund och möjligheter att utveckla byggrätter med vårt Riki-koncept kommer framgångsresan fortsätta. Amastens intjäningsförmåga har ökat med 369 procent, från 52 mnkr 2017 till 244 mnkr vid utgången av perioden. Beaktas pågående nyproduktion ökar intjäningsförmågan till 276 mnkr. Det motsvarar 0,41 kr per aktie. Med ett kassaflöde från förvaltningen som kan finansiera en stor del av kommande nyproduktion skapas en process som genererar tillväxt i fastighetsbeståndet. Under mina 35 år i branschen har jag varit med om både uppgång och nedgång, men en sak är säker, bostadshyreslägenheter behövs och kommer att behövas i framtiden. Jag lämnar nu över stafettpinnen till nästa generation att ta företaget vidare på den resa vi bara påbörjat.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige