Image

Högre skattetryck pressar upp yielderna?

Juridik På tisdagen publicerade regeringen sitt nya skatteförslag, som missgynnar verksamheter med höga lån.
Publicerad den 21 Juni 2017

Skatteförslagen inbegriper begränsningar av ränteavdrag kombinerat med en sänkt bolagsskatt.

Nordea skriver i en kommentar, enligt Nyhetsbyrån Direkt, att en högre skattebörda för fastighetssektorn kan komma att skapa ett indirekt tryck uppåt på avkastningskrav vid
fastighetsinvesteringar.

Samtidigt menar Nordea att skatteförslaget är balanserat och inte något stort drama. I snitt väntas justerad vinst per aktie för fastighetssektorn påverkas negativt om 2-3 procent.

Grant Thornton sammanfattar de nya skatteförslagen, och ändringar jämfört med tidigare:

• Nuvarande räntebegränsningsregler görs snävare för att bara träffa det som Finansdepartementet upplever som skatteplanering.
• En alternativ generell begränsning av ränteavdrag genom att endast 35 procent av EBIT är avdragsgill. EBIT är rörelseresultatet innan finansiella poster och skatter.
• En generell begränsning av ränteavdrag genom att endast 25 procent av EBITDA är avdragsgill. EBITDA är rörelseresultatet innan finansiella poster, skatter och avskrivningar.
• En förenklingsregel gör att ett negativt finansnetto på 100 000 kronor alltid är avdragsgillt.
• Bolagsskattesatsen sänks från 22 till 20 procent.
• Skatteregler om finansiell leasing där avtalen vid beskattningen ska behandlas på samma sätt som i redovisningen
• Företag där leasingskulden för finansiell leasing är mindre än tre miljoner kronor behöver inte tillämpa de förslagna skattereglerna om finansiell leasing
• Ökat avdrag för nybyggda hyreshus de första fem åren efter det att det färdigställts. Utöver vanliga värdeminskningsavdrag får man kostnadsföra tio procent av hela utgiften inom en femårsperiod efter färdigställandet.

Urban Kardvik på Grant Thornton skriver om konsekvenserna:
”Förslagen är komplexa och det är svårt att överblicka alla effekter. För ett obelånat företag blir det en ren skattesänkning. Beroende på hur högt belånat ett bolag är blir det en skattehöjning som ökar i takt med belåningen. För ett fastighetsbolag med hög belåning kommer den ökade beskattningen bli kännbar. Det införs också en specialregel som ska gälla alla byggnader som är klassade som hyreshus, detta för att mildra effekterna och inte minska byggandet.

I en debattartikel i Dagens Industri den 19 juni säger finansminister Magdalena Andersson att hon ser fram emot att ta emot remissinstansernas synpunkter och att regeringen ska återkomma med ett slutgiltigt förslag.

Kritiken från fastighetssektorn var massiv när Företagsskattekommittén kom med motsvarande förslag. I många delar av Sverige behövs det byggas en stor mängd både bostäder och lokaler. Vi får se hur fastighetsföretagen tar emot detta, och om de anser att lättnadsregeln räcker för att bibehålla takten i byggandet.
Eftersom regeringen inte har majoritet i riksdagen är det svårt att veta hur långt dagens förslag kommer. Grant Thorntons experter kommer nu att granska förslaget och sedan presentera en fördjupad analys om hur svenska företag påverkas om förslaget blir verklighet.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige