Image

Högre skattetryck pressar upp yielderna?

Juridik På tisdagen publicerade regeringen sitt nya skatteförslag, som missgynnar verksamheter med höga lån.
Publicerad den 21 Juni 2017

Skatteförslagen inbegriper begränsningar av ränteavdrag kombinerat med en sänkt bolagsskatt.

Nordea skriver i en kommentar, enligt Nyhetsbyrån Direkt, att en högre skattebörda för fastighetssektorn kan komma att skapa ett indirekt tryck uppåt på avkastningskrav vid
fastighetsinvesteringar.

Samtidigt menar Nordea att skatteförslaget är balanserat och inte något stort drama. I snitt väntas justerad vinst per aktie för fastighetssektorn påverkas negativt om 2-3 procent.

Grant Thornton sammanfattar de nya skatteförslagen, och ändringar jämfört med tidigare:

• Nuvarande räntebegränsningsregler görs snävare för att bara träffa det som Finansdepartementet upplever som skatteplanering.
• En alternativ generell begränsning av ränteavdrag genom att endast 35 procent av EBIT är avdragsgill. EBIT är rörelseresultatet innan finansiella poster och skatter.
• En generell begränsning av ränteavdrag genom att endast 25 procent av EBITDA är avdragsgill. EBITDA är rörelseresultatet innan finansiella poster, skatter och avskrivningar.
• En förenklingsregel gör att ett negativt finansnetto på 100 000 kronor alltid är avdragsgillt.
• Bolagsskattesatsen sänks från 22 till 20 procent.
• Skatteregler om finansiell leasing där avtalen vid beskattningen ska behandlas på samma sätt som i redovisningen
• Företag där leasingskulden för finansiell leasing är mindre än tre miljoner kronor behöver inte tillämpa de förslagna skattereglerna om finansiell leasing
• Ökat avdrag för nybyggda hyreshus de första fem åren efter det att det färdigställts. Utöver vanliga värdeminskningsavdrag får man kostnadsföra tio procent av hela utgiften inom en femårsperiod efter färdigställandet.

Urban Kardvik på Grant Thornton skriver om konsekvenserna:
”Förslagen är komplexa och det är svårt att överblicka alla effekter. För ett obelånat företag blir det en ren skattesänkning. Beroende på hur högt belånat ett bolag är blir det en skattehöjning som ökar i takt med belåningen. För ett fastighetsbolag med hög belåning kommer den ökade beskattningen bli kännbar. Det införs också en specialregel som ska gälla alla byggnader som är klassade som hyreshus, detta för att mildra effekterna och inte minska byggandet.

I en debattartikel i Dagens Industri den 19 juni säger finansminister Magdalena Andersson att hon ser fram emot att ta emot remissinstansernas synpunkter och att regeringen ska återkomma med ett slutgiltigt förslag.

Kritiken från fastighetssektorn var massiv när Företagsskattekommittén kom med motsvarande förslag. I många delar av Sverige behövs det byggas en stor mängd både bostäder och lokaler. Vi får se hur fastighetsföretagen tar emot detta, och om de anser att lättnadsregeln räcker för att bibehålla takten i byggandet.
Eftersom regeringen inte har majoritet i riksdagen är det svårt att veta hur långt dagens förslag kommer. Grant Thorntons experter kommer nu att granska förslaget och sedan presentera en fördjupad analys om hur svenska företag påverkas om förslaget blir verklighet.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Grant Thornton på Branschguiden

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag med över 1250 medarbetare på 24 orter runt om i Sverige. Grant Thornton är medlem i det internationella nätverket Grant Thornton International Ltd, som har fler än 47 000 medarbetare och finns i över 133 länder.
Grant Thornton erbjuder tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning och är stolta över att över att vi har tilldelats utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 2017.
I branschgruppen Real Estate and Construction (”Fastighetsgruppen”) har Grant Thornton samlat sin speci...

Läs mer om Grant Thornton på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY