Image
Kerstin Hessius och Nils Styf.
Kerstin Hessius och Nils Styf. Bild: Tredje AP-fonden/Hemsö

Hemsös ägare tillför eget kapital om en miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö har i januari 2019 ökat det egna kapitalet om en miljard kronor genom aktieägartillskott från bolagets ägare Tredje AP-fonden och Sagax. Ägarandelarna i Hemsö har inte påverkats med anledning av det nya kapitalet.
Publicerad den 15 Januari 2019

Behovet av ny social infrastruktur i de marknader där Hemsö verkar är stort, framförallt nya skolor och äldreboenden. De kommande 10 åren finns ett behov av att bygga 700 nya äldreboenden och 700 nya grund- och gymnasieskolor i Sverige. Sveriges kommuner har stora utmaningar i att tillgodose detta behov vilka skapar goda marknadsförutsättningar för Hemsös fortsatta tillväxt.
Det nya kapitalet kommer användas till att fördjupa samarbetet med den offentliga sektorn, främst genom nyproduktionsprojekt med Sveriges kommuner men även med privata skol- och vårdoperatörer.
– Investeringar i social infrastruktur är kapitalintensivt varför nytt kapital från våra ägare förbättrar möjligheten att hjälpa Sveriges kommuner att tillföra nya skolor och äldreboenden. Vi har ett antal förvärv och planerade projekt som genomförs under 2019 vilket gör att vi diskuterat bolagets finansiering med våra ägare. Det nya kapitalet innebär att vi kan fortsätta att växa och samtidigt säkerställa en stabil kapitalstruktur, säger Nils Styf, vd för Hemsö.
– Hemsö är en långsiktig investering för Tredje AP-fonden som diversifierar vår portfölj på ett värdefullt sätt. Det är därför självklart för oss att bidra till Hemsös fortsatta utveckling. Behovet av ny social infrastruktur är stort och ökar kraftigt varför vi ser detta som en första kapitalinjektion och vi har beredskap att tillföra ytterligare kapital i framtiden om behov uppstår, säger Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande popsporten tar ny mark – konceptaktörer expanderar till fyra nya städer

Uthyrning Redo att öppna fyra nya anläggningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY