Image
Katarina Skalare.
Katarina Skalare. Bild: Heimstaden

Heimstaden Bostad: EU:s nya taxonomi måste justeras

Energi/miljö Heimstaden Bostad AB har lämnat in sitt remissvar till EU-kommissionen gällande den föreslagna lagstiftningen om kommissionens taxonomi. Heimstaden Bostad stödjer förslagets ansats om att styra investeringar inom fastighetssektorn till hållbara investeringar, dock ifrågasätter Heimstaden Bostad delar ur förslaget och menar att vissa punkter riskerar att ha en negativ effekt på miljön.
Publicerad den 21 December 2020

– Vi uppmuntrar satsningen om att rikta fler investeringar till hållbara aktiviteter, som hållbart bolag tycker vi att det sänder rätt signaler. Men bedömningskriterierna i det här skedet är för obalanserade och kommer sannolikt att ha en negativ inverkan på miljöarbetet snarare än det motsatta, säger Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden.

EU:s taxonomi är tänkt att hjälpa investerare att bättre förstå om en verksamhet är miljömässigt hållbar samt stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att skapa ett gemensamt språk mellan investerare, emittenter, projektansvariga och beslutsfattare. Heimstaden Bostad har engagerat sig i kommissionens delegerade akt och framfört sina synpunkter och rekommendationer.

– Fastighetssektorn är avgörande för att uppnå EU:s energi- och miljömål, men taxonomin i sin nuvarande utformning kommer inte att skapa en lämplig vägledning för finansiella investerare, istället riskerar lagstiftningen att missleda viktiga "gröna" beslut på grund av ett bristfälligt klassificeringssystem, säger Skalare.

För byggsektorn möjliggör den föreslagna taxonomin att många nya produktioner uppförda 2021 och framåt anses vara kvalificerade som hållbara investeringar. För äldre befintligt bestånd kräver taxonomin att fastigheter ska ha energiklass A för att klassificeras som hållbara, vilket är en ouppnåelig nivå för merparten av Europas äldre fastighetsbestånd, vilket följaktligen, även efter större renoveringar, utesluter det befintliga fastighetsbeståndet från att klassificeras som hållbara investeringar.

– Taxonomin innebär i praktiken att befintligt fastighetsbestånd över hela Europa kommer att förpassas till sidlinjen och istället skapas det en situation där det kan bli mera fördelaktigt att riva existerande byggnader i förmån för nya, vilket vi menar är ohållbart ur ett klimat- och råvaruperspektiv, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden.

Heimstaden Bostads rekommendationer till Europeiska kommissionen:

• Vi rekommenderar man går tillbaka till tröskelvärdet "topp 15%" gällande energieffektivitet istället för EPC A samt använder separata kriterier för bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter givet byggnadernas olika karaktär.
• Vi stöder de olika individuella åtgärderna (7.3, 7.4, 7.5, 7.6) i delegations akten. Vi ser dock en risk för komplexitet i säkerställandet av efterlevnad och rapportering på grund av de många olika referenskällorna.
• Vi rekommenderar att DNSH-kraven förenklas.
• Vi rekommenderar att förenkla rapporteringskraven för att underlätta rapporteringsbördan till följd av olika EPC-implementeringar i hela Europa och göra det möjligt för finanssektorn och andra att göra en korrekt jämförelse.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Unik lista: Så mycket elstöd har betalats ut till bygg- och fastighetssektorn

Lista Under de första tre dagarna sedan det att ansökan om elstöd till företag öppnade har över 17 000 företag sökt elstöd och Skatteverket har betalat ut drygt 1,9 miljarder kronor. Över 5 000 av företagen som sökt hör till bygg- och fastighetsverksamhet, det kan Fastighetssverige visa med hjälp av unik statistik över de ansökningar som hittills har beviljats och betalats ut.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige