Image
Patrik Emanuelsson, vd för Heba.
Patrik Emanuelsson, vd för Heba. Bild: Heba

Heba förbättrar förvaltningsresultatet

Bolag Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat förvaltningsresultat. Förvaltningsresultatet för första halvåret 2023 är knappt 34 procent bättre än föregående år. Ökningen av förvaltningsresultatet är i första hand hänförligt till bostadsrättsintäkter. Under perioden har Heba fortsatt arbeta proaktivt med handlingskraft för att ha beredskap att kunna agera snabbt när konjunkturen vänder.
Publicerad den 13 Juli 2023

Halvårets förvaltningsresultat ökar till 162,6 miljoner kronor jämfört med 121,5 miljoner kronor föregående år. Överskottsgraden ökar till 69,8 procent jämfört med 69,5 i fjol. Fastighetsvärdet minskar till 14,6 miljarder kronor jämfört med 15,5 miljarder kronor vid samma tidpunkt föregående år, kopplat till avyttringar och värdeutvecklingen på marknaden.

Heba har avtalat om fyra transaktioner, varav en efter delårsperiodens utgång, som stärker bolagets finansiella ställning. Transaktionerna omfattar 21 fastigheter, varav två inom samarbetsprojekt, till ett totalt överenskommet fastighetsvärde om 2,5 miljarder kronor. Mer än hälften av fastigheterna som avyttrats var lågavkastande fastigheter som stod inför större renoveringar.
– Heba fortsätter agera proaktivt och med handlingskraft för att ge oss själva utrymme att kunna arbeta långsiktigt. Transaktionerna ger en förbättrad belåningsgrad om drygt 6 procentenheter, stärker vår finansiella stabilitet ytterligare samt ger oss beredskap att kunna agera snabbt när konjunkturen vänder, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Nyckeltal delåret 1 januari-30 juni 2023:
Delårets resultat uppgick till -388,6 (363,2) miljoner kronor, vilket motsvarar -2,35 (2,20) kr per aktie.
Förvaltningsresultatet uppgick till 162,6 (121,5) miljoner kronor.
Hyresintäkterna uppgick till 289,3 (243,3) miljoner kronor.
Driftsöverskottet uppgick till 201,9 (169,2) miljoner kronor.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -647,3 (146,3) miljoner kronor.
Substansvärde (NAV) uppgick till 48,92 (56,55) kr per aktie, vilket motsvarar en minskning med 8,9 procent.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige