Image
Från vänster: David Khabbazi, medgrundare Perspetivo och Suzan Hourieh Lindberg, vd Perspetivo.
Från vänster: David Khabbazi, medgrundare Perspetivo och Suzan Hourieh Lindberg, vd Perspetivo.

Här är Perspetivos nya lansering för en hållbar samhällsutveckling

Bolag Det svenska undersökningsbolaget Perspetivo lanserar under Almedalen ett tolv månaders inkubatorprogram för att accelerera inkluderande och positiv samhällsutveckling genom digitala dialoger och representativ data.
Publicerad den 30 Juni 2023

Programmet kallas Impact Data Incubator och ska stärka beslutsprocesser inom den offentliga och privata sektorn i Sverige genom tillhandahållande av representativ data och insikter för kommuner, regioner och fastighetsbolag. Målet är att påskynda arbetet med att skapa en inkluderande och tryggare stadsutveckling på lokal och regional nivå.
– Den inkluderande samhällsutvecklingen går idag för långsamt. Många strategiska beslut inom organisationer grundas på data och insikter som inte återspeglar hela befolkningens synpunkter, åsikter eller behov. Med 33 procent av den svenska befolkningen som har minst en utrikes född förälder och 20 procent som är utrikes födda, saknas dessa heterogena röster oftast i dagens undersökningar och dialoger, säger Suzan Hourieh Lindberg, vd och medgrundare till Perspetivo AB.
Representativ data är idag avgörande för att insikter ska vara tillförlitliga och användbara. Bristen på representativ data har hittills resulterat i utvecklingen av tjänster, produkter, fastigheter och lösningar som tillgodoser vissa delar av befolkningen samtidigt som andra exkluderas. Att det insamlade datat är representativt är avgörande för att den ska vara tillförlitlig och därmed användbar.
– Sveriges demografi och tekniska innovationer har under en kort tid förändrats medan metoder för datainsamling förblivit detsamma. Brist på representativ data leder till att stads- och samhällsutveckling sker utan att viktiga perspektiv beaktas vilket påverkar tillväxten på olika sätt, menar medgrundaren David Khabbazi.
Perspetivos senaste satsning är den första inkubatorn i Norden som fokuserar på att möjliggöra tillgången till representativa insikter samt kunskap kring hur man som myndighet, region, kommun eller fastighetsbolag blir bättre på att använda data och insikter för att på ett mätbart sätt skapa större delaktighet, oavsett bakgrund, behov eller perspektiv.
Under ett år kommer tolv deltagarorganisationer som arbetar med stadsutveckling samarbeta för att skapa hållbara, inkluderande och långsiktigt mätbara effekter för sina respektive organisationer och stadsdelar. Forskning visar att samhällen som inte arbetar inkluderande riskerar att skapa ökad polarisering, missnöje och en allmän minskad känsla av trygghet, vilket även resulterar i minskad attraktivitet för fastigheter och bostadsområden. Genom att använda representativ och inkluderande data kan beslutsfattare utveckla trygga och hållbara städer.

– Med hjälp av Perspetivo finns det inte heller längre en anledning till att inte ha tillgång till representativ data och inkludera en representation av allas röster innan man fattar beslut som påverkar människor. Nu ska Impact Data Incubator säkra att organisationer som sätter människan först också får de bästa verktygen och metoder att göra just det, avslutar Suzan Hourieh Lindberg.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige