Image
Bild: iStock

Här är Oscar Properties nya styrelse och vd

Bolag Idag höll Oscar Properties en extra bolagsstämma där det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Stämman beslutade att välja Hans von Celsing och Richard Bagge till nya styrelseledamöter varefter styrelsen består av Oscar Engelbert, Hans von Celsing och Richard Bagge. Stämman valde Hans von Celsing till styrelseordförande. Styrelsen beslutade även att utse Richard Bagge till ny vd för Oscar Properties.
Publicerad den 17 Juni 2024

Hans von Celsing, född 1950, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från Harvard Business School. Hans von Celsing besitter lång erfarenhet inom medicinteknik med inriktning på strategisk marknadsföring, internationell etablering samt ledningsfrågor. Hans von Celsing är för närvarande styrelseordförande i Clinical Laserthermia AB, noterat på Nasdaq First North, och Partner Fondkomission AB samt styrelseledamot i Advanced Oncotherapy Plc. Hans von Celsing är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare.

Richard Bagge, född 1951, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Richard Bagge är styrelseordförande i EasyFill AB, noterat på Spotlight Stock Market, samt styrelseledamot i Cortus Energy AB, noterat på Nasdaq First North. Richard Bagge är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare.

Den nya styrelsen som utsågs på bolagsstämman har i det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslutat att utse Richard Bagge till ny verkställande direktör för Oscar Properties.

– Det känns verkligen glädjande att meddela att Oscar Properties nu har en ny vd på plats. Bolaget befinner sig i en utmanande situation men Richard Bagge har en god erfarenhet och stor kunskap inom de områden som behövs för att övervinna utmaningarna, säger Oscar Engelbert.

– Vi har goda förhoppningar om att få igenom en frivillig rekonstruktion. Arbetet ska bli utmanande och spännande, säger Richard Bagge.

Tidigare har Fastighetssverige kunnat rapportera att Oscar Properties fått avslag på sina rekonstruktionsansökningar av anledningen att Oscar Engelbert som enda kvarvarande styrelsemedlem inte utgör en beslutsför styrelse. Nu återstår det att se om hovrätten tar ny ställning till bolagets överklagan när styrelsen nu återigen består av tre medlemmar.

Fastighetssverige söker företrädare för Oscar Properties för kommentarer.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige