Image
David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter.
David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter. Bild: Gladsheim Fastigheter

Gladsheim expanderar och förstärker organisationen

Bolag Gladsheim Fastigheter fortsatte att expandera under 2021 och det samlade beståndet uppgick vid årsskiftet till 2,2 miljarder kronor i värde och 1 700 lägenheter. I samband med att fastighetsportföljen expanderar växer även bolaget. Under våren har Gladsheim rekryterat fyra nya medarbetare; två medarbetare som kommer arbeta med hyresadministration, en controller och en affärsområdeschef.
Publicerad den 25 April 2022

Gladsheim Fastigheter anställer Jeanette Morgan Ryvers som chef över hyresadministra­tionen på Gladsheim. Som hyresadministratör anställer även Gladsheim Madeleine Öhrn. Båda kommer närmast från Amasten där de arbetat i samma roller som de kommer att göra på Gladsheim och båda har således en gedigen erfarenhet inom området. Jeanette och Madeleine tillträde sina respektive tjänster i april och Gladsheim kommer i och med detta sköta all hyresadministration internt.
– Gladsheims bestånd och organisation fortsätter att växa och ytterligare förvärv planeras under 2022. Att nu kunna välkomna flera nya medarbetare, och med det skapa en intern hyresadministration på Gladsheim, är en strategisk pusselbit. Vi har skapat en organisation för fortsatt expansion där fler områden nu kan integreras tack vare förstärkningen med nya medarbetare, säger David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter.

Stefan Thorsén anställs som controller till Gladsheim och han kommer att tillträda tjänsten i början av augusti. Stefan kommer närmast från Akelius, där han arbetat som business controller sedan 2015.

Jonny Andersson anställs som affärsområdeschef för region Mälardalen och tillträder tjänsten i juni. Jonny kommer således att ansvara för förvaltningen av de delar av Gladsheims bestånd som är beläget runt Mälardalen. Jonny kommer närmas från Akelius där han sedan 2018 arbetat som Asset manager.

– Under 2021 dubblerade Gladsheim sitt fastighetsvärde och ökade antalet lägenheter med 70 procent. Med ett större bestånd är det nu också naturligt att ta in fler funktioner internt i bolaget, såväl som att stärka förvaltningsorganisationen. Uppföljningen och rapportering blir också mer omfattande i takt med att beståndet växer varpå en controller blir ett viktigt tillskott för organisationen. Med våra nya medarbetares tidigare erfarenheter och kunskap kommer de alla att bidra till Gladsheims fortsatta tillväxtresa och värdeutveckling, avslutar David Dahlgren, vd Gladsheim Fastigheter.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige