Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartners förvaltningsresultat något sämre under Q4

Bolag Fastpartner redovisar ett något lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår något höjd utdelning.
Publicerad den 11 Februari 2022

Hyresintäkterna uppgick till 469,0 miljoner kronor (462,0), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 320,6 miljoner kronor (316,7), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 247,0 miljoner kronor (248,7), en minskning med 0,7 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 1 533,6 miljoner kronor (1 057,2), en ökning med 45,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 8,23 kronor (5,67), vilket innebär en ökning med 45,1 procent mot föregående år.

– Investerarnas intresse för tillgångsslaget fastigheter var fortsatt mycket starkt under årets sista kvartal. Prisökningarna har varit störst för segmenten lager/logistik, bostäder samt samhällsfastigheter, kommenterar vd:n Sven-Olof Johansson.

Bolaget har som mål att i slutet av år 2025 uppnå ett rullande förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor per år.

Fastpartners styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Inlösen förutsätter att erforderliga beslut fattas på en extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:20 kronor per stamaktie av serie A (2:00) och en utdelning om 5:00 kronor per D-stamaktie (5:00).

Om den extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022 inte beslutar om att inlösa samtliga utestående preferensaktier så föreslår styrelsen en utdelning om 6:68 kronor per preferensaktie (6:68).

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige