Image
Fastator, med Joachim Kuylenstierna som vd, emitterar obligationslån.
Fastator, med Joachim Kuylenstierna som vd, emitterar obligationslån. Bild: Fastator

Fastator emitterar 200 miljoner

Ekonomi/Finansiering Fastator har emitterat ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer
Publicerad den 7 Mars 2019

Fastator emitterade i 26 oktober ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare obligationer för 100 miljoner kronor. Tack vare en mycket stark efterfrågan under book building har Fastator beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 200 miljoner kronor under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen efter emissionen uppgår till 550 miljoner kronor. De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100 procent av nominellt belopp.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 10 bankdagar från emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar i enlighet med obligationsvillkoren.

I samband med obligationsemissionen så har Fastator beslutat att justera obligationsvillkoren till förmån för obligationsinnehavarna genom att tillförsäkra att panten över aktierna i dotterbolaget Vivskä inte kan släppas under obligationsvillkorens så kallade säkerhetstest. Ändringen är avstämd och godkänd av Agenten, Nordic Trustee & Agency AB. Separat underrättelse om uppdateringen av villkoren skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken per den 6 mars 2019.

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa.

Sammantaget deltog drygt 40 investerare i emissionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige