Image

Estea köper i Stockholm

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 köper fastigheten Möllan 1 i Stockholm för cirka 236 miljoner kronor.
Publicerad den 22 December 2015

Estea Sverigefastigheter 3 tillträdde fastigheten den 22 december. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 11 945 kvadratmeter. De tre största hyresgästerna är Stockholms läns landsting, Aleris och Svenska Kennelklubben. Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till cirka 19,1 miljoner kronor. Underliggande förvärvspris för fastigheten uppgår till cirka 236 miljoner kronor före avdrag för latent skatt

Fastigheten är belägen i korsningen av Kymlingelänken och Hjulstavägen med adress Rinkebysvängen 70. Områdena kring fastigheten, Spånga/Bromsten, Rinkeby, Rissne och Ursvik, karaktäriseras av stark tillväxt med infrastrukturell utbyggnad och flertalet bostadsprojekt. Byggnaden uppfördes 1991 och består av en u-formad huskropp i fyra våningar ovan mark, samt en källarvåning med bland annat parkeringsgarage (50 platser). Bolaget gör bedömningen att fastigheten har god utvecklingsmöjlighet genom tillskapande av nya byggrätter för såväl bostäder som kommersiella ändamål.

– Förvärvet av Möllan 1 passar väl in i den fastlagda strategi vi har för bolaget, och kompletterar befintligt innehav. Genom förvärvet skapas ett starkt initialt kassaflöde, men också med en tydlig utvecklingsmöjlighet, säger David Ekberg, transaktionschef på Estea AB.

Säljarens rådgivare har varit Rosengren & Co.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige