Image
Bild: Entra

Entras styrelse ger dubbel rekommendation till aktieägarna om Balders bud

Bolag Entras styrelse har utvärderat Balders budpliktsbud och ger sin aktieägare en dubbel rekommendation.
Publicerad den 30 November 2021

Den 8 november presenterade Balder ett budpliktsbud om 202,50 norska kronor, motsvarande 205 norska kronor justerat för den utdelning om 2,50 norska kronor per Entra-aktie som genomfördes till aktieägare i oktober 2021.

Entras styrelse har bedömt erbjudandet och andra frågor som styrelsen anser vara relevanta och väsentliga för bedömningen av om erbjudandet bör accepteras av Entras aktieägare.

Styrelsen ger följande rekommendation:

- Även om erbjudandet kunde ha varit mer ekonomiskt attraktivt rekommenderar styrelsen att aktieägare som är oroade över aktiernas likviditet och/eller synlighet av framtida ägande och bolagsstyrning (inklusive utdelningspolicy) accepterar erbjudandet. Alternativt rekommenderas att aktierna säljs på marknaden om aktiekursen är högre än i erbjudandet.

- För aktieägare med fokus på Entras långsiktiga värdeskapande potential, och som lägger mindre vikt vid aktiernas framtida likviditet, bolagsägande och bolagsstyrning, anser styrelsen att erbjudandet inte är tillräckligt attraktivt för att styrelsen ska kunna lämna en rekommendation att erbjudandet ska accepteras.

Slutsatsen är enhällig.

Styrelsen bistås av ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) som finansiell rådgivare och Wikborg Rein Advokatfirma AS som juridisk rådgivare.

ABGSC har utarbetat en oberoende värdering ("Fairness Opinion") som rekommenderas av den norska kommittén for bolagsstyrning (NUES) daterad 29 november 2021.

Entras aktieägare uppmuntras att noggrant utvärdera erbjudandet i ljuset av styrelsens rekommendation och erbjudandehandlingen samt annan tillgänglig information och utifrån detta bestämma sig för om de ska acceptera eller förkasta erbjudandet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige