Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Efter kursrusningen: Prime Living förhandlar om förvärv

Bolag Prime Livings stamaktie har rusat med nästan 200 procent den senaste veckan (men ändå sjunkit med nästan 30 procent sedan årsskiftet) och sent på tisdagskvällen kommenterade bolaget kursrörelserna och meddelade bland annat att man förhandlar om ett förvärv.
Publicerad den 14 Oktober 2020

Prime Living skriver:
"Styrelsen för Prime Living AB noterar att det har förekommit kursrörelser i Bolagets stamaktie och erinrar om att stamaktien är efterställd preferensaktien av serie B, som i sin tur är efterställd preferensaktien av serie C. Bolagets aktier är sedan i juli upptagna på Nasdaq First North Premiers observationslista.

Bolaget har tidigare kommunicerat en rekapitaliseringsplan till marknaden och meddelade den 29 september 2020 att de villkorsändringar av Bolagets obligationer som föreslagits accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare. Bolagets bedömning är att de föreslagna villkorsändringarna möjliggör för Bolaget att vara rustat för att ta sig an framåtriktade åtgärder och vara redo att delta i den förväntade strukturella omvandlingen av studentbostadsmarknaden. Bolagets bedömning är att det kommer att skapa värde för Bolagets intressenter, inte minst för de som har investerat i Bolagets obligationer och som genom de föreslagna och tidigare konverteringarna, numera äger merparten av aktierna i Bolaget.

Så som tidigare kommunicerats kommer Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om konvertering av obligationer till preferensaktier av serie C, i enlighet med villkorsändringarna. De preferensaktier av serie C som avses emitteras till obligationsinnehavarna till följd av konverteringen förväntas medföra en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 95 procent, motsvarande cirka 4,8 miljarder nya preferensaktier av serie C i Bolaget ("Konverteringen").

Bolaget arbetar också vidare med expansion och rekapitalisering, innefattande bland annat förvärv och likviditetsförbättrande åtgärder. Bolaget har haft löpande förhandlingar om att förvärva en fastighetsportfölj inom samma sektor som Bolaget ("Målbolaget") och under förhandlingarna har ett vederlag för Målbolaget diskuterats enligt vilket Bolaget erlägger betalning i aktier, uppgående till ca 9,6 miljarder nya preferensaktier av serie B och serie C i Bolaget ("Förvärvet"), varav ca 9,6 miljarder nya preferensaktier av serie C och ca 5 miljoner nya preferensaktier av serie B. Om ett bindande avtal om Förvärvet ingås kommer Bolaget att kalla till extra bolagsstämma, vilken kan hållas tidigast fyra veckor efter offentliggörandet av Förvärvet enligt tillämpliga kallelsefrister, för begära aktieägarnas godkännande avseende emissionen av apportvederlaget.

Bolaget vill understryka att inga beslut är fattade och inga överenskommelser är ingångna. Det är därmed inte säkert att Förvärvet genomförs och även om så skulle ske kan den sammanlagda utspädningen till följd av Konverteringen och Förvärvet att skilja sig från vad som angetts ovan, beroende på hur förhandlingarna utvecklar sig. Bolaget kommer att offentliggöra mer information så snart det finns konkret information att upplysa om."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Tyska investeraren om svenska marknadens attraktion

Bolag Johan Lagerdahl, Country Manager och Head of Asset Management på Patrizia Sverige, kommenterar bolagets senaste miljardinvestering i Malmö och berättar varför de fortsätter att växa i Norden samt varför pandemin inte har varit en utmaning för den tyska investeraren.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY