Image

Diös: Mer än dubblad utdelning

Bolag Diös mer än dubblar både sitt förvaltningsresultat och resultatet efter skatt för år 2012, efter Norrvidden-affären. Utdelningen höjs från 1,10 till 2,30 kronor per aktie.
Publicerad den 27 Februari 2013
Christer Sundin. Bild: Diös
Christer Sundin.

Helårets hyresintäkter uppgick till 1 300,2 miljoner kronor (586,7).

Förvaltningsresultatet landade på 339,8 miljoner kronor (132,4), och resultatet efter skatt uppgick till 431,6 miljoner kronor (177,2), påverkat med 116 miljoner kronor av en engångseffekt av uppskjuten skatt på grund av förändrad skattesats.

Fastighetsportföljen visar en positiv värdeutveckling med 1,53 procent under året, till följd av förbättrade kassaflöden och bibehållna avkastningskrav. Bolagets belåningsgrad har utvecklats positivt och sänkts med 2,8 procent, till 66,4 procent (69,2).

Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till 246,1 miljoner kronor (39,4). Resultatet påverkades positivt med 126,3 miljoner kronor (83,3) avseende värdeförändring av fastigheter och negativt med -20,4 miljoner kronor (-37,4) avseende räntederivatens marknadsvärden. Den positiva värdeförändringen avseende fastigheter är i huvudsak hänförlig till stärkta kassaflöden avseende bostadsfastigheter till följd av höjda hyror samt i enskilda fastigheter till följd av dels ökad uthyrning dels driftkostnadseffektiviseringar.

Uppskjuten skatt påverkade resultatet positivt med 62,8 miljoner kronor (-18,4).

– Periodens resultat visar att förvärvet av Norrvidden var rätt för Diös. Min uppfattning är att framgångarna med en stark resultatutveckling, vilket i sin tur skapar värdetillväxt, kommer att fortsätta. Det är med glädje som jag berättar om styrelsens förslag till utdelning om 2,30 kronor per aktie. Jag ser detta som ett första kvitto på att Diös efter förvärvet av Norrvidden går en ljus framtid till mötes, säger Christer Sundin, vd.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige