Image

Norrvidden sålt

Transaktioner Diös Fastigheter har nu tecknat avtal med Skrindan AB om förvärv av Norrvidden. Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 miljarder kronor. Tillträde beräknas ske den 30 december 2011.
Publicerad den 22 September 2011
Christer Sundin. Bild: Diös. Bild: Diös
Christer Sundin. Bild: Diös. Per Uhlén. Bild: Vasakronan. Bild: Vasakronan
Per Uhlén. Bild: Vasakronan.

Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor till cirka 11,1 miljarder kronor. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 miljoner kronor till 1 263 miljoner kronor.
– Sammanslagningen av Norrvidden och Diös känns väldigt naturligt. Kombinationen bildar den betydande fastighetsaktören som den Norrländska marknaden behöver. Marknadspositionen på våra orter stärks kraftfullt och ger oss en viktig roll som aktiv partner till samhällets och näringslivets utvecklingsfrågor, säger Diös vd, Christer Sundin.

– Andra positiva effekter är att de båda bolagen kompletterar varandra mycket väl vilket skapar en kompetensmässigt stark organisation som är till gagn för samtliga intressenter, säger Christer Sundin.

Norrvidden bildades sommaren 2002 och är Norrlands största fastighetsbolag, med lokalkontor i Sundsvall, Östersund, Gävle, Umeå och Luleå. Huvudkontoret finns i Sundsvall. Bolaget ägde vid årets ingång 222 fastigheter om totalt cirka 840 000 kvadratmeter och hade 80 medarbetare. Under 2010 uppgick hyresintäkterna till drygt 700 miljoner kronor. Under 2011 har fastigheter om cirka 100 miljoner kronor avyttrats.
– Intresset för Norrvidden med sitt goda anseende, skickliga organisation, starka marknadsposition och intressanta bestånd har varit mycket stort och vi ser kombinationen med Diös som mycket lyckad, säger Per Uhlén, styrelseordförande i Norrvidden.

Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets.
Erneholm & Haskel och Leimdörfer har agerat finansiella rådgivare till Skrindan och Leimdörfer har ansvarat för den strukturerade försäljningsprocessen.

Norrvidden ägs sedan 2009 av riskkapitalbolagen Altor Fund III och Bure Equity AB genom AB Skrindan.

Förvärvet finansieras huvudsakligen genom en fullt garanterad nyemission om cirka 1,1 miljarder kronor samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om cirka 4,5 miljarder kronor.

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nya heta aktörer till Vasakronan i Göteborg

Uthyrning Följer upp uthyrning till Uniqlo med två nya väletablerade retailers i Kompassen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY