Image

Detaljplanen för Pallas Tower i Borås klar

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för det planerade 33 våningar höga bostadshuset Pallas Tower i Borås centrum har nu godkänts, antagits och vunnit laga kraft. I byggnaden planeras för cirka 130 bostäder av varierande storlek.
Publicerad den 25 Augusti 2017

Pallas Tower samägs av Cernera Fastigheter och Järngrinden.

Byggnaden kommer med sina drygt 100 meter att bli den högsta bostadsbyggnaden i Borås och bland de högsta i Sverige. Just nu pågår projektering av huset för fullt. Bland annat ser man över utformningen av lägenheter och tekniska lösningar.

– Som det ser ut nu tänker vi oss 33 våningar, inklusive takvåningen. Det är en speciell byggnad, både ur ett bostadsperspektiv och som en symbol för staden, säger Markus Furby, projekt- och utvecklingschef för Järngrinden.

– Det känns skönt att detaljplanen är klar. Vi räknar med att kunna starta försäljningen av bostäderna kring årsskiftet och om allt går enligt plan förväntar vi oss byggstart någon gång under andra eller tredje kvartalet 2018. Intresset är så här
långt mycket stort, säger Lars Angwald, vd för Cernera.

Till projektet Pallas hör också Pallashuset – en intilliggande centrumgalleria som i det närmaste står klar. Samtliga handelsytor i fastigheten har under två års tid renoverats och utvecklats för att resultera i en modern galleria om 11 000 kvm i två plan. Även parkeringsanläggningen med närmare 400 parkeringsplatser har renoverats. I byggnaden finns också en nybyggd kontorsdel på cirka 2 500 kvm och på husets tak har 40 bostadsrätter med utsikt över Borås centrala delar byggts och sålts.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige