Image
Marie Cronström, Hanna Käck och Staffan Dahlén.
Marie Cronström, Hanna Käck och Staffan Dahlén. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman: Vakansgraden något upp i Göteborg

Bolag Under det första kvartalet bedömer Cushman & Wakefield att primeyielder och hyror fortsätter att ligga stabilt, nu på nivåer likt före pandemiutbrottet. Vakansgraden ligger stabil för Stockholm CBD på knappa 4,5% och Malmö på 6,5 %, i Göteborg har den dock justerats upp något (från 4% till 4,5%).
Publicerad den 14 April 2021

I Cushman & Wakefields Office Snapshot Sweden Q1 2021 analyseras den Svenska kontorsmarknaden, med fokus på flexibla kontorslösningar. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler genom hyresgästers nya lokalstrategier. Det har gått ett år sedan det första Covid-19-utbrottet, och vissa hyresgäster vill minska sina kontor. En risk med den strategin är att företagen sitter för trångt när anställda återvänder efter det speciella år som varit.

När behovet av expansion ökar igen kan det vara en utmaning att hitta lämpliga kontorslokaler när vakansen fortsätter att ligga på en låg nivå. Faktorer så som kortsiktigt aktuella kontorshyresbeslut, mognade digitala vanor samt nya beteendemönster öppnar för hybridlösningar och flexibla kontor som komplement till det traditionella kontoret.

Marie Cronström: Deputy Head of Sweden samt Head of Occupier Services på Cushman & Wakefield:
– Under året har flera av oss arbetat på distans hemifrån vilket resulterat i mer flexibelt och digitalt arbete än tidigare. Allt tyder på att vi fortsatt kommer göra det till viss del och det påverkar därmed hur vi kommer att nyttja kontoren. Arbetsmiljöerna blir mer flexibla där kontor blir mer utav en plats för samverkan och sociala möten. För att ytterligare skapa flexibilitet är coworking och hybridlösningar bra komplement som vi ser kommer nyttjas av fler företag.

Intressant är att vakansnivåerna i citynära områden i Stockholm med en hög andel av nyproducerade kontor erfarit en ökad uthyrning under det senaste kvartalet med därtill hörande vakansnivåer som skiftat nedåt. Ytor tillgängliga för andrahandsuthyrning i Stockholm CBD ligger fortsatt stabilt kring 30 procent.

Tidigare var det främst frilansare, nystartade och små till medelstora företag som var användare av flexibla kontorslösningar. I takt med att kunskapen kring konceptet ökar och fördelarna blir tydligare så blir nu också fler och större hyresgäster intresserade. Globala hyresgäster använder medlemskap för medarbetare för att komplettera affärsbehov för specifika enskilda projekt, event eller som kreativa miljöer för vissa avdelningar.

Hanna Käck på Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield:
– Coworking har länge varit samlingsnamnet för flexibla kontorslösningar där hyresgästen smidigt kan disponera ytor efter sitt nuvarande behov. I rapporten identifierar Cushman & Wakefield istället fyra olika typer av flexibla kontorslösningar: kontorshotell, coworking, hybridlösningar och flexibla hyreskontrakt. I och med detta går det tydligt att skilja koncepten åt då de bland annat har olika utformning och målgrupp.

Flexibla kontorslösningar har funnits på marknaden i många år där kontorshotell länge varit ett alternativ. Idag finns även coworking och hybridlösningar. Just hybridkontoren är den typ som växer snabbast till ytan. Här erbjuds en blandning av privata kontor och gemensamma ytor. Tillväxten hos specifikt hybridlösningar har tagit fart både i Europa och Sverige med expanderande företag.
Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield:

– Svenska fastighetsägare har varit aktiva och skapat egna koncept för flexibla kontorslösningar. 15 procent av de flexibla ytorna drivs idag av fastighetsägarna själva, vilket är unikt för Sverige. Den totala flexibla ytan i Stockholm CBD uppgår nu till 150 000 kvadratmeter, vilket motsvarar åtta procent av kontorsstocken och där vi ser en tillväxt framöver i framförallt hybridkoncepten, med både öppna gemensamma ytor och privata kontorsdelar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige