Image

Castellum köper kommunal mark i Uppsala

Transaktioner Kommunstyrelsen har vid sitt möte i tisdags beslutat om den första försäljningen av verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Castellum får köpa 30 000 kvadratmeter av kommunens mark och ska i ett första skede bebygga 20 000 av dessa.
Publicerad den 25 Oktober 2016

Östra Fyrislund ligger strategiskt vid E4 och är ett område där kommunen vill se flera företag etablera sig. Kommunen har som mål att det skapas 2 000 nya arbetstillfällen i Uppsala årligen och satsningen i Östra Fyrislund är en del i kommunens vilja att underlätta för företagare att etablera sig i Uppsala.

– Vår ambition är att alltid ha verksamhetsmark till salu, så att de som vill starta eller vidareutveckla sina företag i vår kommun ska ha tillgång på mark när de behöver det, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Kommunen behöver investera i att anpassa infrastrukturen i form av vägar och vatten och avlopp för att göra området ännu mer attraktivt för företag.

När en förlängning av Rapsgatan ansluts till Almungevägen blir ännu flera tomter tillgängliga. Almungevägen ska i sin tur byggas om i sin helhet för att klara trafikeringen från både norr och söder och från E4.

Förhoppningen är att mer ytkrävande verksamheter, som till exempel industri, lättare ska få tillgång till mark.

Det ska även finnas möjlighet att bygga kontor, lagerlokaler och uppställningsplatser, där man inte behöver bygga på hela fastigheten.

Kommunledningen vill samtidigt att även mindre företag ska ha råd och möjlighet att köpa mark. Kontakt har redan tagits med företag som är intresserade av att etablera sig eller expandera i Uppsala.

– Vi vill ge möjlighet också för små och stora företag att etablera sig och växa i Uppsala. Därför har vi valt att inte ha budgivning om marken, utan i stället sälja i turordning. På det sättet undviker vi att stora företag gör omfattande markinköp, styckar upp marken och säljer vidare. Risken med det är att små företag slås ut, vilket vi vill undvika, säger Erik Pelling.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Duon slopar planer på höghus vid Entré

Bygg/Arkitektur Trianon och JM vill bygga flera hundra bostäder intill köpcentrumet Entré i Malmö – men planen kommer att ändras något i samband med att markanvisningen nu måste förlängas. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige