Image

Brinova köper för 960 miljoner

Transaktioner Brinova köper sju fastigheter i tre separata affärer för 960 miljoner kronor. Bolaget tar in 210 miljoner kronor genom nyemissioner.
Publicerad den 22 November 2016
Per Johansson. Bild: Brinova
Per Johansson.

Sedan tidigare var det känt att Brinovas expansionsplaner skulle innebära en nyemission. Bolaget valde att inte emittera nya aktier i samband med noteringen i höstas.
Vd Per Johansson kommer till Fastighetssveriges seminarium Fastighetsmarknadsdagen Öresund på måndag och berättar mer om affären och bolaget. Du anmäler dig till seminariet här.

Brinova köper:
# Fem fastigheter i Eslöv med en total yta om 47 641 kvm. Fastighetsbeståndet består av 455 bostäder samt samhällsfastigheter om 10 713 kvm för vård och förskola. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 685 MSEK och har ett bedömt hyresvärde om 53 MSEK. Stora hyresgäster i fastighetsbeståndet innefattar Eslöv kommun, Capio och Region Skåne. Fastighetsbeståndet innefattar även byggrätter om 10 000 kvm bruttototalarea. Tillträde beräknas ske den 29 november 2016.
Säljare av fastigheterna är Mälö Fastigheter AB och Mälö Fastigheter 3 AB. Förvärvet sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag.

# Två fastigheter i Vellinge och Kävlinge med en total yta om 6 896 kvm. Fastigheten i Vellinge om 3 477 kvm uthyrbar yta är under produktion och beräknas vara inflyttningsklar den 1 april 2017 och är då fullt uthyrd till Attendo med ett 15-årigt hyresavtal. Fastigheten i Kävlinge om 3 419 kvm uthyrbar yta består av ett LSS-boende samt bostäder. Tillträde för fastigheten i Vellinge är planerat till maj 2017. Säljare av fastigheten i Vellinge är Backastad Omsorg AB och ER-HO Förvaltning Försäljning 3 AB. Förvärvet sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Tillträde till fastigheten i Kävlinge beräknas kunna ske i juni 2018 efter att slutbesiktning har genomförts. Säljare av fastigheten i Kävlinge är Backastad Omsorg AB och ER-HO Förvaltning Försäljning 2 AB. Förvärvet sker genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 275 MSEK och ett bedömt hyresvärde om 15 MSEK. Bägge förvärven är att betrakta som närståendetransaktioner och är villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2017.

Brinova genomför dels en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 210 miljoner kronor, dels en riktad nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om 48 miljoner kronor.

Genom förvärven ökar Brinovas fastighetsvärde från 1,8 miljarder kronor till 2,8 miljarder kronor, hyresvärdet från 152 miljoner kronor till 220 miljoner kronor och uthyrbara area från 136 885 kvm till 191 422 kvm.

Brinovas tre största aktieägare, Backahill AB, Fastighets AB Balder och ER-HO Förvaltning AB, som tillsammans representerar 93,4 procent av rösterna och 71,9 procent av aktiekapitalet, har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 151 miljoner kronor.

Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som Spridningsemissionen är fastställd till 16,00 kronor per B-aktie och teckningsperioden i Emissionerna beräknas pågå från och med den 1 december till och med den 15 december 2016.

- Vi är mycket positiva till att så snart efter noteringen på Nasdaq First North Premier kunna genomföra dessa förvärv som är en del i tillväxten mot vårt mål om fyra miljarder i fastighetsvärde 2018. Den ökade geografiska spridning som förvärven medför passar väl med vår strategi att etablera bolaget som en betydande aktör på den sydsvenska fastighetsmarknaden, säger Per Johansson, vd för Brinova.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY