Image
Carola Lavén.
Carola Lavén. Bild: Besqab

Besqab: God försäljningstakt på stark bostadsmarknad

Bolag Fokus för Besqab ligger på att öka starterna, stärka lönsamheten och växa bolaget efter Q3 med 55 produktionsstartade bostäder.
Publicerad den 22 Oktober 2020

Delårsrapport januari–september 2020

Januari–september 2020
# Enligt segmentsredovisningen uppgick periodens intäkter till 662,0 miljoner kronor (865,2) och rörelseresultatet till 48,8 miljoner kronor (79,7)
# Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 45,9 miljoner kronor (75,1) motsvarande 2,98 kronor per aktie (4,89)
# Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 398,3 miljoner kronor (1 359,9) motsvarande 90,93 kronor per aktie (88,49)
# Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 594,1 miljoner kronor (580,4)
# Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 184 (391)
# Bedömt övervärde i färdigställda utvecklingsfastigheter uppgick per balansdagen till 160 miljoner kronor (82)
# Antal sålda bostäder uppgick till 260 (487), varav 260 bostads-/äganderätter (234) och 0 hyresrätter (253)
# Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 135,2 miljoner kronor (1 263,7) och rörelseresultatet till 98,0 miljoner kronor (123,2). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 miljoner kronor (98,9) motsvarande 5,46 kronor per aktie (6,43)

Juli–september 2020
# Enligt segmentsredovisningen uppgick kvartalets intäkter till 195,4 miljoner kronor (271,5) och rörelseresultatet till 14,3 miljoner kronor (44,9)
# Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 13,4 miljoner kronor (41,5) motsvarande 0,87 kronor per aktie (2,71)
# Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 55 (253)
# Antal sålda bostäder uppgick till 93 (95), varav 93 bostads-/ äganderätter (95) och 0 hyresrätter (0)
# Enligt IFRS uppgick intäkterna till 412,2 miljoner kronor (604,7) och rörelseresultatet till 38,9 miljoner kronor (34,1). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 33,0 miljoner kronor (26,7) motsvarande 2,15 kronor per aktie (1,74)

Väsentliga händelser under andra kvartalet
# Detaljplanen som innefattar Besqabs projekt Ella Allé i centrala Täby vann i september laga kraft efter ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen.
# I september tecknade RAW Property markanvisningsavtal avseende cirka 80 lägenheter i Mälaräng i södra Stockholm. Detaljplanen är lagakraftvunnen och produktionsstart planeras till 2022.

Vd:n Carola Lavén kommenterar:
– De senaste månaderna har vi sett en vändning i marknaden med flera tecken på optimism gällande både den egna och Sveriges ekonomi. Det tredje kvartalet har präglats av rekordhög aktivitet på bostadsmarknaden. Framtidstron hos konsumenterna har bidragit till en stark försäljning och stor efterfrågan på våra produkter. Försäljningsgraden är hög och den goda försäljningstakten möjliggjorde i kvartalet produktionsstart av 55 lägenheter i Uppsala. Vi arbetar aktivt för ett flertal produktionsstarter under fjärde kvartalet. Vårt fokus ligger på att öka starterna, stärka lönsamheten och växa bolaget.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Heimstaden växa i Örebro

Bolag Heimstaden sätter ner en ny nål på sin Sverigekarta. När man nu äntrar Örebro berättar Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden, om stadens utveckling och om bolagets tillväxtplaner i Örebro.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY