Image
Andreas Wik, Johan Knaust och Sara Macdonald tycker till om hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling.

Branschen om Hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling

Bostäder Nyligen kom det två nya domar från Svea Hovrätt som berör presumtionshyrans utveckling. Dessa kan komma att påverka investeringskalkylerna för utvecklarna av hyresrätter negativt. Vi har pratat med tre aktörer om deras syn på de nya domarna.


Besqab utvecklar i Uppsala.

Klart för Besqab att utveckla 450 nya bostäder centralt i Uppsala

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för det nya området Skeppskajen i centrala Uppsala har nu vunnit laga kraft. Planen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021 och har därefter överklagats. Nu kan Besqab ta nästa steg i utvecklingen av cirka 450 nya bostäder i ett attraktivt läge längs Fyrisån.


Carola Lavén.

Besqab ökade intäkter och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Bolag Besqab ökade omsättning och resultat enligt segmentsredovisning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.


Visualisering av hörnbyggnaden i kvarteret Blåmesen samt visualisering av hela kvarteret med tillhörande skola.

Betalar över en halv miljard för bostadsprojekt i Solna

Bygg/Arkitektur Besqabs planer på 250 nya bostäder och en ny skola i Solna väntas snart få grönt ljus i fullmäktige. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Besqab köper av Victoria Park.

Besqab köper utvecklingsfastighet i Eskilstuna av Victoria Park

Transaktioner Besqab har avtalat om att förvärva en fastighet med lagakraftvunnen detaljplan i Skiftinge i Eskilstuna. Detaljplanen möjliggör utveckling av ett flerbostadshus med byggrätt för cirka 70 bostäder.


Besqab produktionsstartar på Norrberget i Vaxholm.

Besqab produktionsstartar på Norrberget i Vaxholm

Bygg/Arkitektur Besqab produktionstartar den första etappen av det nya bostadsområdet Norrberget i Vaxholm. Den första etappen utgörs av kvarteren Skutan och Eken med totalt 58 nya bostadsrättslägenheter och stadsradhus. Norrberget blir en naturlig förlängning av stadskärnan längs Hamngatan och omfattar totalt cirka 250 bostäder. Projektet redovisas som produktionsstartat under fjärde kvartalet 2021.


Fredrik Jonsson.

Niams förre vd till Besqab

Karriär Besqab har idag utsett Fredrik Jonsson, tidigare vd på Niam, till vice vd, med ansvar för att leda arbetet med bolagets framtida strategi och tillväxt.


Till vänster syns en illustration av möjlig utformning på ett av de nya bostadskvarteren. Till höger syns ett exempel på småskaligt bostadskvarter, en illustration av möjlig utformning.

Så blir Hässelbys nya bostadsområde – tillför över 700 bostäder

Bygg/Arkitektur Besqab och Ikano Bostad är två av aktörerna som ska vara med och förtäta nordväst om Stockholm. Fastighetssverige berättar mer.


Carola Lavén.

Besqab: Hög produktionstakt gav ökade intäkter och resultat

Bolag Besqab levererar en stark Q3-rapport där resultatet efter skatt ökade till 157,6 miljoner kronor (45,9) och resultatet per aktie uppgick till 10,21 kronor (2,98).


Carola Lavén.

Besqab får ny markanvisning i Årsta

Bostäder Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning vid Årstatråket mellan Årsta torg och Årstafältet innefattande cirka 100 bostäder varav ungefär hälften kommer att utgöra seniorboenden.


Flygbild över den aktuella fastighetens läge i Tyresö.

Besqab köper fastighet i Tyresö

Transaktioner Besqab har tecknat avtal om att förvärva en fastighet i Trollbäcken i Tyresö. Planen är att utveckla ett flerfamiljshus med cirka 60 nya bostadsrättslägenheter. Fastigheten är belägen i ett strandnära område precis invid Drevviken.


Årstastråket översikt med etapp 1 centralt, etapp 2 längs Sandfjärdsgatan i väster och etapp 3 vid Bolidenplan och mot Slakthusområdet. Vallastråket, markerat med gult, ligger söder och norr om tvärbanan invid hållplats Valla torg. Här föreslås Besqab få en markanvisning för bostäder.

Besqab tar steget in i Årstastråket

Bostäder Föreslås få markanvisning för 100 nya bostäder och kommersiella lokaler. Fastighetssverige berättar mer.


Carola Lavén.

Besqab köper i Huddinge

Transaktioner Besqab har förvärvat och tillträtt en fastighet i Huddinge där planen är att utveckla nya bostadsbyggrätter för cirka 70 lägenheter. Fastigheten är belägen i ett lugnt och centralt område i östra Stuvsta i Huddinge kommun.


Carola Lavén.

Besqab: Nästan fyra kronor per aktie i vinst under Q2

Bolag Antalet sålda bostäder nästan fördubblades. "Stark efterfrågan".


Carola Lavén.

Besqab har nu rekordhögt antal bostäder i produktion

Bolag Besqab gjorde ett starkt första kvartal med kraftigt ökade intäkter och har nu ett rekordhögt antal bostäder i produktion. Vd:n Carola Lavén ser en fortsatt stark bostadsmarknad framför sig men bolaget upplever också ökade projektkostnader under pandemin.


Carola Lavén.

Besqab rapporterar vinstlyft

Bolag Besqab redovisar en betydligt högre omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.


Carola Lavén.

Besqab utvecklar småhusområde utanför Uppsala

Transaktioner Besqab har i en bolagsaffär förvärvat cirka 40 småhusbyggrätter i Fullerö hage strax norr om Uppsala. Säljare är Mecon Bostad. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Besqab tillträder marken under andra kvartalet 2021.


Till vänster syns gestaltningsförslaget för höghuset på 17 våningar där Signalisten ska uppföra hyresrätter, till höger en kvällsbild över hela gestaltningen för utbyggnaden av Bagartorp Centrum.

Stort centrumlyft – så blir duons högtflygande planer

Bygg/Arkitektur Besqab och det kommunala bostadsbolaget Signalisten ska bygga på höjden i Solna – men inte så högt som det först var tänkt. Fastighetssverige berättar mer om planerna som snart kan antas.


Carola Lavén.

Besqab köper hälften av byggfirman Erik Wallin AB

Bolag Besqab har avtalat om att förvärva 50 procent av aktierna i Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Affären genomförs som en kombination av aktieförvärv och nyemission där den totala investeringen uppgår till cirka 110 miljoner kronor. Genom affären skapas förutsättningar att växa och realisera Wallins projektportfölj med syftet att öka bolagets utvecklingstakt och lönsamhet.


Carola Lavén.

Lavén: Det talar för hyresrättens fortsatta styrka

Bolag Besqabs vd om ökad konkurrens på hyresmarknaden, relationen med bankerna och breddningen av bolagets affär.