Image

Batljan genomför nyemission – och återköper hybrider

Ekonomi/Finansiering SBB fortsätter att jobba fila på finanserna. Denna gång genom en riktad nyemission med Phoenix Insurance Company.
Publicerad den 27 December 2018
Ilija Batljan. Bild: Nicklas Tollesson
Ilija Batljan.

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 10 209 678 stamaktier av serie D ett pris om 31,00 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 316,5 miljoner kronor. Phoenix Insurance Company har tecknat sig för 10 209 678 D-aktier i nyemissionen.

Bolaget anser att Nyemissionen skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Nyemissionen bidrar till att SBB närmar sig en investment grade rating.

SBB har samtidigt avtalat att använda den erhållna emissionslikviden till att återköpa hybridobligationer till ett nominellt belopp om 300 000 000 kronor. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 105,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp.

Efter återköpet uppgår SBB:s innehav av ovan nämnda hybridobligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 300 000 000 kronor.

Efter registrering av nyemissionen av D-aktier kommer det totala antalet aktier i SBB att uppgå till 797 850 672 varav 209 977 491 Stam A-aktier, 546 071 540 Stam B-aktier, 41 626 390 Stam D-aktier och 175 251 Preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,28 procent av totalt antal aktier i Bolaget och 0,38 procent av totalt antal röster i SBB.

I samband med nyemissionen har SBB anlitat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager samt Bookrunner och Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här är marknadsläget för bostadsbyggande

Bolag Peab har fått uppdraget att bygga 288 hyreslägenheter i projektet Hökälla Säteri i Lillhagen på Hisingen i Göteborg. Beställare är Tornet Bostadsproduktion och kontraktssumman uppgår till 402 miljoner kronor. Liselott Bergkvist, regionchef på Peab i Göteborg, beskriver de stora skillnader som nu finns mellan olika delar av marknaden, vilka delar som går bra och vilka som går sämre.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY