Image
Balder, med vd Erik Selin, äger majoriteten av aktierna i finska Sato.
Balder, med vd Erik Selin, äger majoriteten av aktierna i finska Sato. Bild: Balder

Balderbolag ändrar värderingsmetod – ökar fastighetsvärdet med flera miljarder

Bolag Styrelsen i finska Sato har idag fattat beslut om att börja använda en avkastningsbaserad värderingsmetod för att fastställa värdet på bolagets fastigheter, vilka tidigare värderades med ortsprismetoden. Som ett resultat av förändringen förväntas bolagets fastighetsvärde öka med 450-500 miljoner euro.
Publicerad den 24 Januari 2020

Sato kommer att byta till den avkastningsbaserade värderingsmetoden i den finansiella rapporten per den 31 december 2019.

Balder äger drygt hälften av aktierna och rösterna i Sato.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY