Image
En arkitekttävling planeras för konstmuseets stora utbyggnad.
En arkitekttävling planeras för konstmuseets stora utbyggnad. Bild: Higab/Hans Ekestang

Arkitekttävling planeras för konstmuseets stora utbyggnad

Bygg/Arkitektur På torsdagen sa kommunfullmäktige ja till om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort. Fastighetsägaren Higab kommer att utlysa en arkitekttävling för gestaltningen av den planerade tillbyggnaden på museets baksida.
Publicerad den 30 Oktober 2021

Göteborgs konstmuseum har länge varit i behov av upprustning och modernisering av sina lokaler och nu har både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sagt ja till investeringen om 800 miljoner kronor. När beslut nu är fattat startar planeringen för en arkitekttävling för gestaltning av tillbyggnaden, som vetter mot Skyttegatan och Lorensbergs villastad på museets södra sida.
– Hittills finns endast volymskisser för att visualisera storleken. Själva gestaltningen kommer att tas fram genom en arkitekttävling. Utbyggnaden kommer inte att påverka framsidan mot Götaplatsen, säger Higabs projektledare tidiga skeden Jerker Westerberg.

Projektet innebär att Higab kommer att göra omfattande åtgärder i den befintliga byggnaden i kombination med en tillbyggnad i ungefär samma storlek som museet är idag. Det innebär att museet får mer ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusklimat, säkerhet och konsthantering och därmed ökade möjligheter att låna in verk från andra museer, något som varit svårt de senaste åren. Det blir också nya publika ytor för utställningar, aktiviteter och möten. Huset blir mer tillgänglighetsanpassat för besökare och får även nya personalutrymmen.

Det som främst kommer synas utifrån är den nya tillbyggnaden bakom museet. Higab siktar på att genomföra arkitekttävlingen under 2022-2023 beroende på hur arbetet med den nya detaljplanen för området, som stadsbyggnadskontoret ansvarar för, framskrider. Göteborgs konstmuseum är byggnadsminne och hela miljön runt Götaplatsen ses som kulturhistoriskt värdefull, så gestaltningen har mycket att ta hänsyn till.
– Vi ser fram emot arkitekttävlingen. Ambitionen är en högkvalitativ tillbyggnad som samspelar med den befintliga och blir en stolthet för Göteborg, säger Jerker Westerberg.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige