Image
Jan-Erik Höjvall.
Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem

Amasten avsiktsförklarar om tremiljardersförvärv – får ny huvudägare

Transaktioner Amasten har ingått en avsiktsförklaring med Ica-handlarnas Förbund om förvärv av Urbano AB, med ett fastighetsvärde om cirka tre miljarder kronor, med betalning genom nyemitterade aktier i Amasten.
Publicerad den 6 Maj 2019

Avsiktsförklaringen ger Amasten en exklusiv rätt att förhandla med Ica-handlarnas Förbund om att ingå slutligt avtal och förvärva samtliga aktier i Urbano. Urbano äger, genom dotterbolag, en fastighetsportfölj bestående av bostadsfastigheter i Nyköping, Nynäshamn, Upplands Väsby, Örebro, Växjö och Gävle om cirka 2 600 lägenheter med ett fastighetsvärde per 31 mars 2019 om cirka tre miljarder kronor.

I enlighet med Avsiktsförklaringen ska Amasten förvärva aktierna i Urbano för en köpeskilling om 978 500 000 kronor. Parternas avsikt är att Amasten ska överta Urbanos externa finansiering om cirka 1,8 miljarder kronor.

I enlighet med avsiktsförklaringen ska Amasten äga rätt att kvitta köpeskillingen mot 190 miljoner nyemitterade stamaktier av serie A, vilka således ska emitteras till en teckningskurs om 5,15 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar 95,1 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen som bolagets stamaktier har handlats till på Nasdaq First North Premier Stockholm under de närmaste trettio handelsdagar som föregått undertecknandet av avsiktsförklaringen.

Parterna avser att ingå bindande överlåtelseavtal under maj 2019, villkorat av Årsstämmans beslut om antagande av bemyndigandet. Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019.

En sammanslagning av Amasten och Urbano skapar en väsentligen större noterad fastighetskoncern med ett gemensamt fastighetsbestånd innefattande över 5 500 lägenheter med ett fastighetsvärde närmare sju miljarder kronor. Sammanslagningen stärker förutsättningarna för effektivare fastighetsförvaltning, skapar potential för synergier inom central administration och finansiering, ökar marknadsnärvaron, breddar kunderbjudandet och förbättrar möjligheterna till framtida värdeskapande investeringar. Synergierna som skapas genom förvärvet väntas bidra till att förvaltningsresultatet per aktie i Amasten ökar. Vidare får det nya bolaget en stark huvudägare i Ica-handlarnas Förbund som kan stötta Bolaget i sin framtida tillväxt.

– Förvärvet av Urbano skapar ett större bostadsfastighetsbolag som möjliggör för effektivare förvaltning samt stärker möjligheterna för framtida tillväxt som fortsatt kommer att ske genom aktiv förvaltning, nybyggnation, förvärv och apportförvärv. Dessutom blir Ica-handlarnas Förbund en stark huvudägare som är en erkänd aktör på nationell och lokal nivå, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

– Sedan 2010 har vi byggt upp en väl fungerande fastighetsverksamhet i Urbano. Nu vill vi ta nästa steg genom en affär som skapar ett större bostadsfastighetsbolag med ökade skalfördelar och goda förutsättningar för framtida tillväxt. Vi ser fram emot att vara långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget i sin fortsatta tillväxtresa, säger Göran Blomberg, CFO Ica-handlarnas Förbund.

ICA-handlarnas Förbund blir genom affären den största aktieägaren i Amasten med ett innehav motsvarande upp till cirka 46,4 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och upp till cirka 46,5 procent av det totala antalet utestående röster i bolaget.

Handelsbanken Capital Markets agerar gemensam finansiell rådgivare till Amasten och Ica-handlarnas Förbund i samband med transaktionen. Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare till Amasten och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Ica-handlarnas Förbund.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY