Image

Amasten slutför förvärv och reviderar upp resultatprognos

Transaktioner Amasten slutför förvärvet av de sex fastigheter i Härnösand. Samtidigt revideras resultatprognosen upp med fem procent.


Amastens substansvärde 3,45

Bolag Amastens Q3-rapport visar ett substansvärde på 3,45 kronor per aktie, upp från 3,41 i Q2-rapporten.
Bolaget handlas runt 2,50 kronor på First North.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa sex fastigheter i Härnösand av Vashod Fastigheter för 50 miljoner kronor.


Havana köper konkursbo i Finspång och Borlänge

Transaktioner Havana Holding, ägt av Amastenprofilen Thomas Melin, köper ett konkursbo efter K/S Sweden Real Estate AB.


Amasten fördjupar samarbete med Egain

Energi/miljö Amasten installerar nu Egain forecasting i samtliga sina bostadsfastigheter. Besparingen av investeringen bedöms uppgå till cirka 10-15 procent av energikostnaderna.


Amasten hyr ut i Finspång och Karlskoga

Uthyrning Amasten har genomfört uthyrningar i sina nyligen tillträdda fastigheter i Finspång och Karlskoga.


Stor rabatt i Amasten

Bolag Amasten lämnar sin första delårsrapport efter storaffären i somras. Substansvärdet uppgår till 3,41 kronor, 79 öre över gårdagens stängningskurs på 2,62 kronor.


Styrelsemedlemmar och ledning köper aktier i Amasten

Bolag Flera personer i Amastens ledningsgrupp och styrelse har köpt stamaktier i bolaget.


Amasten anställer förvaltningschef

Karriär Amasten har anställt Olof Johnson, närmast från Afa Fastigheter, som kommer att tillträda en nyinrättad tjänst som förvaltningschef. Han tar dessutom tar plats i ledningsgruppen.


Amasten i storförvärv – Balder blir delägare

Transaktioner Amasten köper tre fastighetsportföljer för 845 miljoner kronor. Bland annat säljer Balder sitt bestånd i Finspång och blir i och med affären tioprocentig delägare i Amasten.
Amasten genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier för att finansiera förvärvet.


Amasten möblerar om i ledning och styrelse

Karriär First North-noterade Amasten tillsätter en ny vd, byter ordförande och förstärker styrelsen med en rutinerad ledamot.


Minusresultat för Amasten

Bolag Amasten Holding rapporterar ett resultat på -1 miljon kronor för Q1.


Amasten på väg att köpa av huvudägare

Transaktioner Amasten är på väg att köpa fastigheter av sin huvudägare och vd Thomas Melin till ett värde av cirka 205 miljoner kronor.


Amasten rekryterar vice vd

Karriär Amasten rekryterar en vice vd. Han kommer närmast från rollen som Norden-vd på ett mindre fastighetsbolag.


Amasten köper av sin huvudägare

Transaktioner Amasten köper sju fastigheter i Osby av huvudägaren Thomas Melins privata bolag.


Amasten byter ut styrelsen inför expansion

Bolag Amasten kallar till extra bolagsstämma och byter ut stora delar av styrelsen.


”Det var dags att gå vidare”

Karriär Amastens vice vd lämnade sin tjänst sent i måndags kväll. Här berättar han varför.


Amastens vice vd hoppar av

Karriär Daniel Andersson, vice verkställande direktör och styrelseledamot i Amasten Holding avgår på egen begäran.


Minusresultat för Amasten

Bolag Amasten redovisar en förlust efter skatt på cirka sex miljoner för årets första halvår.


Minusresultat för Amasten

Bolag Amastens första kvartalsrapport som noterat bolag visar på ett kraftigt minusresultat, hänförligt till omstruktureringskostnader i samband med avvecklingen av Morphics tidigare verksamhet.