Image
Till vänster syns en flygbild över Spånga centrum och omkringliggande villabebyggelse. Byggnaden inom fastigheterna Solhem 20:2 och Solhem 20:3 har rivits sedan fotot togs. Solhems villasamhälle är markerat med vit streckad linje och det är där inom som SBB:s projekt ska byggas. Till höger syns den föreslagna placering av den nya bebyggelsen markerad i gult.

SBB går vidare med Amasten-projekt i Västerort

Bostäder Ska ta fram en detaljplan för ett mindre bostadsprojekt i Solhem. Fastighetssverige berättar mer.


Mikael Rånes, vd för Amasten.

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.


SBB:s vd Ilija Batljan.

Amasten: SBB uppe i 92,9 procent

Bolag SBB kontrollerar nu 92,9 procent av Amasten.


Amasten är på väg att bli en del av SBB.

Amastenaffären: Grönt ljus från Konkurrensverket

Bolag SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Amasten.


Mikael Rånes, vd för Amasten.

Sålt innehavet – Amasten-vd:n om SBB och framtiden

Bolag Amasten-vd:n Mikael Rånes sålde i förra veckan hela sitt innehav i det egna bolaget – men inte till SBB.
Här berättar han om tankarna bakom försäljningen, känslorna inför att Amasten med största sannolikhet försvinner in i SBB och sin egen framtid.


Ilija Batljan.

SBB har 80 procent i Amasten – lämnar budpliktsbud på 13,30

Bolag SBB lämnar på måndagsmorgonen sitt budpliktsbud på samtliga aktier i Amasten: 13,30 kronor per stamaktie och 350 kronor per preferensaktie.


Ilija Batljan.

SBB har fullföljt förvärv av drygt 46 procent av Amasten-aktierna

Transaktioner SBB offentliggjorde den 18, 24 respektive 25 november att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361 946 350 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 48,13 procent av aktierna och 48,18 procent av rösterna i bolaget, till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB meddelar nu att man har fullföljt transaktionerna för en total köpeskilling om 4 813 886 455 kronor.


Ilija Batljan.

SBB ökar till 66 procent i Amasten

Transaktioner Den 18 november respektive 24 november offentliggjorde SBB att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB offentliggör idag att man har ingått ett ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 14 626 108 stamaktier av serie A till motsvarande pris per stamaktie.


Ilija Batljan.

SBB ökar ytterligare i Amasten

Bolag SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris på 13,30 kronor per stamaktie av serie A.


Bengt Kjell.

Kjell om SBB:s kraftiga ökning i Amasten: "Sitta lugnt i båten"

Bolag SBB har köpt hela ICA-handlarnas innehav i Amasten för nästan 3,3 miljarder kronor. Efter förvärvet kommer fastighetsbjässen att äga cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten och bolaget kommer att lämna ett budpliktsbud i början av december. Amastens ordförande Bengt Kjell berättar för Fastighetssverige hur styrelsen tagit emot nyheten och hur man nu resonerar kring framtiden.


Ilija Batljan.

SBB blir majoritetsägare i Amasten – utlöser budplikt

Transaktioner SBB förvärvar hela ICA-handlarnas innehav i Amasten på cirka 32,74 procent av aktierna och rösterna och kommer efter förvärvens fullföljande att kontrollera totalt cirka 53 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Förvärvet utlöser samtidigt budplikt för resterande aktier i Amasten.


Planförslaget för Telefonplan sett mot nordväst med LM-fabriken i bakgrunden. Bilden illustrerar endast de föreslagna byggnadsvolymerna i projektet och inte den slutgiltiga utformningen. Nu ska 550 bostäder markanvisas inom projektet.

550 bostäder ska anvisas för nya Telefonplan

Bygg/Arkitektur Amasten föreslås få sin första markanvisning av Stockholms stad som en del i den nya utvecklingen av Telefonplan. Fastighetssverige berättar mer.


Mikael Rånes, vd för Amasten.

Amasten: Substansvärde 8,92

Bolag Amastens hyresintäkter ökade till 186 miljoner (132) under Q3. Förvaltningsresultatet uppgick till 66 miljoner kronor (54).


Amasten förvärvar 15 fastigheter i centrala Katrineholm för 296 miljoner.

Amasten förvärvar i centrala Katrineholm för 296 miljoner

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att förvärva 15 fastigheter med attraktiva lägen i Katrineholm. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 296 miljoner kronor.


Planförslaget sett mot nordväst med LM-fabriken i bakgrunden. Bilden illustrerar endast de föreslagna byggnadsvolymerna i projektet och inte den slutgiltiga utformningen.

Här är nya planen för centrala Telefonplan

Bygg/Arkitektur Idén om jätteskraporna Tellus Towers skrotades förra hösten – nu har staden arbetat fram ett nytt förslag för den omfattande utvecklingen av Telefonplan. Fastighetssverige berättar mer.


Mikael Rånes, vd för Amasten.

Rånes: "Premien vi har känns rimlig och trygg"

Bolag Mikael Rånes har varit vd för Amasten i lite över ett halvår och efter hans inträde har bolaget inlett en stark offensiv för att nå 20 miljarder i fastighetsvärde till 2023. När Stockholm Corporate Finance tidigare i veckan höll en kapitalmarknadsdag på temat fastigheter berättade han mer om bolagets arbete hittills under året, hur man ska fortsätta förvärva och varför hyresrätten kommer fortsätta vara en stark investeringsform.


Patrik Emanuelssons Heba, Mikael Rånes Amasten, Jacob Karlssons K-Fastigheter och Rebecka Eidenerts Studentbostäder i Norden utvecklar alla lägenheter – men de har olika syn på investeringsstödet.

"Behöver gå mycket snabbare" – så använder börsbolagen investeringsstöden

Bygg/Arkitektur Investeringsstödet har utnyttjats för byggande av sammanlagt nästan 50 000 lägenheter, och nyligen föreslog regeringen extra anslag för 2021, då viljan att använda stödet har varit större än väntat. Fastighetssverige har kartlagt hur de börsnoterade bolagen använder stödet – vissa använder det inte alls, medan andra söker stöd för samtliga nybyggnadsprojekt.


Amasten gör förvärv av bostäder i Köping.

Amasten köper för 110 miljoner kronor i Köping

Bostäder Amasten har tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Köping. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 110 miljoner kronor.


Amasten bygger hyresrätter i Falun och Gävle.

Amasten bygger hyresrätter i Falun och Gävle

Bostäder Amasten startar två nyproduktionsprojekt om sammanlagt 296 lägenheter för egen förvaltning. Projekten beräknas färdigställas i fjärde kvartalet 2022 med ett hyresvärde om 24 miljoner kronor.


Mikael Rånes, blir vd för Amasten på permanent basis.

Kraftigt ökade hyresintäkter för Amasten

Bolag Amasten ökade hyresintäkterna med 43 procent och driftsöverskottet med 39 procent jämfört med första halvåret föregående år. Fastighetsportföljen har under första halvåret ökat med 1,7 miljarder kronor.