Image

Amasten säljer två fastigheter i Skärblacka

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att, via dotterbolag, avyttra fastigheterna Kullerstads-Åby 2:48 och 3:7 i centrala Skärblacka i Norrköpings kommun.


Amasten hyr ut till Ronneby kommun

Uthyrning Amasten har tecknat avtal med Ronneby kommun om att konvertera och hyra ut ett tidigare studentbostadshus på Parkdala i centrala Ronneby till bostäder med särskild service LSS med inflyttning under första kvartalet 2016.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har ingått avtal om att köpa ett bestånd i Härnösand till ett värde om 140 miljoner kronor.
Säljare är City-Fastigheter i Umeå Invest som säljer hela sitt Härnösandsbestånd.


Amasten emitterar till 3,25

Transaktioner Amasten tillträder nu beståndet som bolaget köper av Sterner Stenhus och Kvalitena.
En del av köpeskillingen – 81,4 miljoner kronor – erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Dessa emitteras till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor.
Samtidigt reviderar Amasten upp sin resultatprognos för 2015.


Ledningen köper Amasten-aktier

Bolag Samtliga personer i Amastens ledningsgrupp och styrelse köpte stamaktier i Amasten den 21 juli.


Amasten höjer resultatprognosen

Bolag Amasten höjer resultatprognosen för 2015 med fem procent till 54 miljoner kronor. Vinsten per stamaktie efter värdeförändringar bedöms öka med nio procent till 0,39 kronor.
Bakgrunden till prognoshöjningen är att Amasten nu har tillträtt beståndet i Ronneby.


Amasten betalar med nyemitterade aktier

Bolag Amastens planerade förvärv av fastigheter för 648 miljoner kronor ska delvis betalas med nyemitterade stamaktier – teckningskursen blir lägst 3,25 kronor per aktie.
Detta enligt ett förslag som Amastens bolagsstämma ska ta ställning till på tisdag.


Amasten går vidare med Ronnebyköp

Transaktioner Amasten har nu ingått avtal om förvärvet av ett bestånd i Ronneby.
Amasten köper 396 mindre lägenheter för 140 miljoner kronor av Immobilien Nordic AB.


Amasten på väg att köpa för 500 miljoner

Transaktioner Amasten tecknar avsiktsförklaringar – två separata affärer – om fastighetsförvärv för drygt 500 miljoner.
Samtidigt genomför bolaget en mindre försäljning, om 36 miljoner kronor.


Amasten: Potential för ytterligare tillväxt

Bolag Vd David Dahlgren ser en betydande potential för tillväxt för Amasten.


Amasten på väg att köpa i Ronneby

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett fastighetsbestånd i Ronneby, Blekinge, med ett fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.


Norman till Amastens styrelse

Bolag Valberedningen föreslår att Elisabeth Norman tar plats i styrelsen för Amasten.


Amasten: Substans 3,50 kronor

Bolag Amastens substansvärde per aktie har stigit till 3,50 kronor, enligt bolagets bokslutskommuniké.


Martin Sersé till Amasten

Karriär Martin Sersé, tidigare ansvarig för CBRE Global Investors i Norden, blir ny CFO på Amasten.


Amasten slutför förvärv och reviderar upp resultatprognos

Transaktioner Amasten slutför förvärvet av de sex fastigheter i Härnösand. Samtidigt revideras resultatprognosen upp med fem procent.


Amastens substansvärde 3,45

Bolag Amastens Q3-rapport visar ett substansvärde på 3,45 kronor per aktie, upp från 3,41 i Q2-rapporten.
Bolaget handlas runt 2,50 kronor på First North.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa sex fastigheter i Härnösand av Vashod Fastigheter för 50 miljoner kronor.


Havana köper konkursbo i Finspång och Borlänge

Transaktioner Havana Holding, ägt av Amastenprofilen Thomas Melin, köper ett konkursbo efter K/S Sweden Real Estate AB.


Amasten fördjupar samarbete med Egain

Energi/miljö Amasten installerar nu Egain forecasting i samtliga sina bostadsfastigheter. Besparingen av investeringen bedöms uppgå till cirka 10-15 procent av energikostnaderna.


Amasten hyr ut i Finspång och Karlskoga

Uthyrning Amasten har genomfört uthyrningar i sina nyligen tillträdda fastigheter i Finspång och Karlskoga.