Image

”Fortsatt stora försäljningar av bostäder och samhällsfastigheter”

Sverige I rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad” tror NAI Svefa på stora försäljningar av offentliga fastighetsbestånd framöver.
Publicerad den 6 Mars 2013
Åsa Henninge. Bild: NAI Svefa
Åsa Henninge.

Efterfrågan på bostäder och samhällsfastigheter är fortsatt stor. Samtidigt står det offentliga inför en investeringsboom med ett omfattande underhållsbehov och, i tillväxtmarknader, ett behov av nyproduktion av bostäder och utbyggnad av samhällsservice. Det gör att många kommuner ser över tillgångssidan och fastigheter kommer högt upp på agendan vilket kommer att leda till utförsäljningar av offentliga fastighetsbestånd, menar NAI Svefa.

- En stor del av de offentliga fastighetsbestånden är ålderstigna och underhållsbehovet är stort. Samtidigt innebär en kraftig befolkningsökning i många delmarknader behov av nyproduktion av bostäder och utbyggnad av samhällsservice. Allt fler offentliga fastighetsägare ser över sina bestånd och diskussioner förs i flera kommuner om att sälja fastigheter för att erhålla kapital till nyproduktion och underhåll. Detta innebär sannolikt att transaktionsvolymen av bostadsfastigheter och samhällsfastigheter kommer att öka, säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.

Trots att vakanserna i bostadsdominerade hyreshus i tillväxtorter är obefintliga är nyproduktionstakten låg. Kommunerna har en central roll för bostadsbyggandet, som markägare och anvisare av mark men även som beslutsfattare för plan- och byggfrågor, som ägare till kommunala bolag och som ansvarig för kommunal infrastruktur och service.

- För investerare hänger de ekonomiska drivkrafterna för att förvärva mark samman med det förväntade värdet på marken när den är bebyggd. Med en stark bostadsmarknad och en efterfrågan som överstiger utbudet i flera delmarknader finns det idag goda marknadsförutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i många kommuner. Här har kommunerna en nyckelroll och goda möjligheter att skapa en livaktig och bra bostadsförsörjning , säger Åsa Henninge.

De stora investerarna i bostadshyreshus under 2012 var fonder och institutioner med Willhem och Rikshem som de enskilt största köparna.

- Under 2012 ökade Willhem sin portfölj med 6 500 lägenheter, till väsentlig del genom förvärv av allmännyttiga bostadsbestånd. Under 2013 kommer vi att se ett fortsatt stort intresse för bostadsfastigheter, vilket i kombination med ett begränsat utbud, pressar direktavkastningskraven nedåt och driver priserna uppåt, framför allt på tillväxtmarknader säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige