Image

Victoria Park: Ökad investeringstakt och intjäning

Bolag Victoria Park fortsätter att öka investeringstakten i det befintliga beståndet. Marknadsvärdet per kvadratmeter är nu uppe i 10 362 kronor (9 198) och under Q1 renoverades 170 lägenheter, jämfört med 117 under Q4 2015.
Publicerad den 22 April 2016
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Substansvärdet per stamaktie ökade under kvartalet till 14,11 kronor.

Intäkterna ökade med 49 procent till 176 miljoner kronor (118).

Förvaltningsresultatet ökade med 139 procent till 43 miljoner kronor (18), motsvarande 0,19 kronor per aktie (0,08).

Peter Strand skriver i vd-ordet:

- Vi har under det första kvartalet haft en fortsatt hög investeringstakt i befintligt bestånd då 170 lägenheter renoverats jämfört med 117 under fjärde kvartalet. Tilläggas kan att vi beslutat att påbörja renovering av 279 lägenheter under innevarande kvartal att jämföra med 233 förra kvartalet. Värdering av hela beståndet har gjorts med snarlika antaganden som vid årsskiftet, vilket resulterade i en värdeökning om 53 Mkr under kvartalet. Värdeökningen förklaras av den ökade intjäningen i beståndet, samt försäljning av en fastighet betydligt över bokfört värde.

- Vår intjäningsförmåga har ökat markant under de senaste kvartalen till följd av genomförda investeringar, sänkt vakansgrad samt slutförda bruksprövningar, och ger en hyresintäkt om 739 Mkr på årsbasis, att jämföras med 675 Mkr vid årsskiftet. Det innebär, för identiskt bestånd, en ökning med ytterligare 15 Mkr under kvartalet. Sedan årsskiftet 2012/13 har därmed hyresvärdet per kvm ökat med 13 procent, jämfört med cirka 4 procent, som motsvarar den generella årliga hyresutvecklingen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige