Image
Jimmy Bengtsson.
Jimmy Bengtsson. Bild: Veidekke

Veidekke på väg att delas

Bolag Styrelsen i Veidekke har vid onsdagens styrelsemöte beslutat att dela upp koncernen i två separata enheter och etablera fastighetsutvecklingsverksamheten under en ny ägarstruktur. Beslutet är resultatet av en strategisk översyn av koncernens sammansättning och en bedömning av tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för Veidekkes olika affärsområden.
Publicerad den 14 November 2019

Styrelsen för Veidekke har gett uppdrag till koncernledningen att utarbeta en plan för hur en uppdelning av Veidekke i två enheter kan genomföras för att ge bästa möjliga grund för tillväxt och utveckling i sina affärsenheter och för att optimera aktieägarens värde över tid. Enligt styrelsens åsikt återspeglar Veidekkes nuvarande värdering inte fullt ut värdet på dagens verksamhet och en uppdelning tros bidra till att öka bolagets aktieägarvärden. Detta stöds av en nyligen mottagen begäran från en seriös aktör med ett specifikt intresse av att köpa fastighetsutvecklingsverksamheten.

Drivkrafterna för värdeskapande för fastighetsutvecklingsverksamheten avviker från Veidekkes andra affärsområden. Förändringar i organisationen och ägarstrukturen kommer att utöka det operativa och ekonomiska handlingsområdet. Styrelsens mandat innebär att alternativ som behandlas inkluderar en börsnotering, utdelning av aktierna till Veidekkes aktieägare och avyttring av hela eller delar av fastighetsutvecklingsverksamheten. Veidekke har behållit ABG Sundal Collier och advokatbyrån Schjødt som företagets finansiella och juridiska rådgivare.
– Veidekke strävar kontinuerligt efter att optimera och positionera alla våra affärsområden för långsiktig strategisk och ekonomisk framgång. En uppdelning av Veidekke i två fokuserade enheter gör det möjligt för varje enhet att följa tillväxtstrategier anpassade till sina marknader, vilket resulterar i lönsam tillväxt som skapar värde för både kunder, anställda och aktieägare, säger Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.
– Efter många års solid tillväxt och vinst står Veidekke på ett vägkorsning där vi tror att ytterligare utveckling bäst skyddas genom två oberoende företag. Styrelsens beslut markerar således ett stort steg framåt för att underlätta ökad långsiktig värdeskapande för Veidekkes aktieägare, säger Svein Richard Brandtzæg, styrelseordförande i Veidekke.

Veidekkes fastighetsutvecklingsverksamhet är en av Skandinaviens största bostadsutvecklare, med en markbank på mer än 18 000 enheter i och runt de största befolkningsenheterna i Norge och Sverige. Per den 30 september var det bokförda värdet på företagets tillgångar 8,2 miljarder norska kronor och det totala investerade kapitalet uppgick till 6,6 miljarder norska kronor. Vid årsskiftet 2018 uppskattade Veidekke marknadsvärdet på de tomter som ägs av företaget att väsentligt överstiga det bokförda värdet, med övervärdet främst relaterat till den norska fastighetsutvecklingsverksamheten. Företaget har initierat omberäkning av värdet på den totala markbanken och bostadsportföljen.
– Det är dags att ge fastighetsutvecklingsverksamheten en mer självständig roll. Att inrätta två separata enheter skulle kunna ge en mer optimal finansieringsstruktur och omfattning och därmed underlätta ökad värdeskapande och tillväxt för båda enheterna, säger Jørgen Wiese Porsmyr, verkställande direktör och ansvarig för projektutveckling i Skandinavien.

Styrelsen räknar med att fatta ett slutligt beslut om transaktionsmodellen under första halvåret 2020.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hallengren om konkurserna i beståndet och förvärvsplanerna

Bolag Wihlborgs levererar ett stabilt resultat under rådande omständigheter och balansräkningen är fortsatt stark. Företagets vd Ulrika Hallengren berättar för Fastighetssverige hur de upplever corona i sin vardag, hur det ser ut med konkurser bland hyresgästerna och vilka förvärv de gärna gör.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY