Image
Veidekke ska bygga skola i Oslo för 1,3 miljarder.

Veidekke ska bygga skola i Oslo för 1,3 miljarder

Bygg/Arkitektur Veidekke har tecknat avtal med Oslobygg KF avseende byggnation en ny skola i östra Oslo. Kontraktet är värt cirka 1,3 miljarder norska kronor.


Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.

Veidekke rensar ut 60 anställda

Ekonomi/Finansiering Veidekkes vinst över förväntan - orderingången rasar dock och 60 anställda får sluta i Sverige.


Tidig illustration av byggnaden.

Veidekke bygger kontor och verksamhetslokaler i trä åt Svensk Kärnbränslehantering

Bygg/Arkitektur Veidekke har tecknat avtal med Svensk Kärnbränslehantering, SKB, om att uppföra nybyggnad av Geologibyggnad i Forsmark. Entreprenaden genomförs i form av en totalentreprenad i samverkan och omfattar ca 2000 kvadratmeter. Ordervärdet uppgår till cirka 55 miljoner kronor och förväntas vara klar 2025.


Kiruna kyrka ska flyttas från ett rasande centrum till det nybyggda 2025.

Veidekke får ett 600 ton tungt uppdrag

Bygg/Arkitektur Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytten av Kiruna kyrka som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.


Kristoffer Eide Hoen, analyschef på Veidekke.

Veidekke spår lägre produktion på skandinaviska entreprenörsmarknaden

Bolag Veidekke meddelar i en färsk marknadsanalys att man räknar med att produktionen inom den skandinaviska byggbranschen kommer att minska med totalt 13 procent fram till slutet av 2024. Men det finns några ljuspunkter: hög infrastrukturaktivitet och en mer stabil kostnadsbild.


Arkitektvision av Vista.

Veidekke bygger nästa fas av Wihlborgs Vista-kontor i Hyllie

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Wihlborgs bygger Veidekke kontorshuset Vistas nästa fas i form av våningarna 13 till 23.


Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.

Stark orderbok i Norge för Veidekke – svagare i Sverige

Bolag Veidekke hade intäkter på 11,2 miljarder norska kronor under andra kvartalet 2022 och ett resultat före skatt om 387 miljoner norska kronor. Den norska byggverksamheten hade en stark orderbok medan den är svagare för den svenska motsvarigheten.


Industribatteriteknikföretaget Morrow Batteries går samman med Veidekke för att bygga en fabrik som kan demonteras och helt återanvändas och återanpassas i framtiden.

Morrow Batteries och Veidekke i nytt samarbete

Bolag Industribatteriteknikföretaget Morrow Batteries går samman med Veidekke för att bygga en fabrik som kan demonteras och helt återanvändas och återanpassas i framtiden.


– För mig är det viktigt att arbeta i ett värderingsstyrt bolag nära projekten och affären, där vi skapar värde och resultat, säger Andreas Elfving.

Veidekkes nya CFO: "Bygg och Infrastruktur redan två separata verksamhetsområden "

Bolag Veidekke Bygg Sveriges senaste topprekrytering kommer närmast från Heidelbergmaterial Group, där han arbetat som ekonomi- och finanschef. Fastighetssverige fick en pratstund med Veidekkes nye CFO, Andreas Elfving, som tillträder tjänsten i september.


cfo veidekke

Veidekke Bygg får ny CFO

Bolag Andreas Elfving är ny ekonomi- och finanschef för Veidekke Bygg Sverige. Han kommer närmast från en roll som ekonomi- och finanschef inom Heidelberg Materials Northern Europe. Andreas börjar på Veidekke 1:a september 2023.


Jimmy Bengtsson.

Tvist i Norge påverkade Veidekkes resultat

Bolag Veidekke omsatte 9,5 miljarder NOK under första kvartalet. Tvisten i Norge med Statens vegvesen är löst med negativ resultateffekt. Utan denna negativa resultaeffekt var resultatet före skatt -37 miljoner NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 43,1 miljarder NOK. Resultat per aktie var -0,9 NOK.


Iggesunds sågverk ska byggas ut.

Veidekke och Brinkab bygger ut Iggesunds Sågverk

Bygg/Arkitektur Brinkab, som ingår i Veidekke Entreprenad AB, och Veidekkes nystartade byggverksamhet i Gävle har fått i uppdrag av Holmen Wood Products AB att bygga ett nytt hyvleri i Iggesunds Sågverk utanför Hudiksvall. Projektet är en generalentreprenad med ett ordervärde på cirka 90 MSEK och planeras vara klart i början av 2024.


Veidekke byger nya Bellmansgaraget mellan Solna och Stockholm.

Atrium Ljungbergs nya Bellmansgarage i Hagastaden byggs av Veidekke

Bygg/Arkitektur Veidekke har tecknat avtal med Atrium Ljungberg för byggnation av det nya Bellmansgaraget i Hagastaden mellan Stockholm och Solna. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan på cirka 452 MSEK som påbörjas under våren 2023 och förväntas vara klart under andra kvartalet 2026.


Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggbolaget Veidekke, varnar för att kollapsen inom bostadsbyggandet även kan förvandlas till en samhällsbyggnadskris.

Omskakad Weiss fruktar samhällsbyggnadskris: "2024 kommer bli svagare än 2023"

Bygg/Arkitektur En ny rapport från byggbolaget Veidekke visar risk för långvarig samhällsbyggnadskris som hotar det gröna industriskiftet i norr och arbetsmarknaden i Sveriges större städer. Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss beskriver i en intervju med Fastighetssverige hur bekymrad han är över att politikerna inte är förberedda på den omfattande kris som kan vänta och blir den första tunga profilen i branschen som varnar för att vändningen inte alls kommer 2024: "Det blir sannolikt ett ännu svagare år"


Veidekke uppför nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Volvo.

Veidekke uppför nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Volvo

Bygg/Arkitektur Veidekke har tecknat avtal med Volvo Lastvagnar AB för att bygga kontor och verksamhetslokaler i Lundby, Göteborg. Entreprenaden genomförs i form av en totalentreprenad i samverkan och omfattar cirka 38 000 kvadratmeter. Ordervärdet uppgår till cirka 1 500 miljoner kronor och förväntas vara klar 2025. Projekteringen påbörjades i kvartal 2 2022 och uppdraget upptas i Veidekkes orderstock för kvartal 1 2023.


Västlänken i Haga.

Rödgröna styret vill spara in på Västlänkens Haga station

Bygg/Arkitektur I ett yrkande från S, C, MP och V, som tas upp till beslut i dagens exploateringsnämnd, ska exploateringsförvaltningen få i uppdrag att undersöka möjliga besparingar i projektet Haga station. Dessutom ber man förvaltningen att bedöma genomförbarhet och konsekvenser av dessa förändringar. Detta i samband med att Trafikverket upphandlar nya entreprenader för Västlänkens deletapp Haga.


Krister Olsson, regionchef på Veidekke Bygg.

Ny regionchef på Veidekke Bygg

Bolag Krister Olsson har utsetts till ny regionchef för Veidekkes byggverksamhet i Öst. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2023.


Obos vd Daniel Kjørberg Siraj byter Veidekkes styrelse mot NCC:s dito.

Daniel Kjørberg Siraj om bytet till NCC – vill driva ur aktieägarnas synvinkel

Bolag Daniel Kjørberg Siraj lämnade i måndags Veidekkes styrelse och annonserade samtidigt att han kommer att ta plats i NCC:s dito. För Fastighetssverige berättar han att processen har gått fort – men att det hela var väntat.


Daniel Kjørberg Siraj och Cecilia Fasth.

Daniel Kjørberg Siraj och Cecilia Fasth föreslås till NCC:s styrelse

Bolag Valberedningen för NCC föreslår Cecilia Fasth, vd för Stena Fastigheter, och Daniel Kjørberg Siraj, vd för Obos, som nya styrelseledamöter. I och med nomineringen till NCC:s styrelse väljer Daniel Kjørberg Siraj att avgå från Veidekkes styrelse.


Veidekke tar över säkerhetsarbetet på Västlänken i Göteborg.

Veidekke tar över säkerhetsarbetet på Västlänken i Göteborg

Bygg/Arkitektur Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra säkerhetsarbetet i Hagaprojektet som är en del av Västlänken i Göteborg. Uppdraget utförs löpande under en begränsad period.