Image
Bromma sjukhus
Bromma sjukhus

Vectura tecknar nya hyresavtal för Bromma sjukhus

Uthyrning Vectura har tecknat hyresavtal för lokaler som avser vårdverksamhet och vård- och omsorgsboende i nya Bromma sjukhus. Förhyrningarna uppgår till 2 300 kvadratmeter respektive 5 300 kvadratmeter. Stiftelsen Stockholms sjukhem är en av aktörerna och etablerar 78 vård- och omsorgsboenden i höghuset. Arbetet med ombyggnationen där Bromma sjukhus omvandlas från en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor har startat. Med husets nya gestaltning möjliggörs utökad vård, omsorg och service som möter dagens behov.
Publicerad den 11 Februari 2021

– Stockholms sjukhem vill bidra till att skapa fler äldreboendeplatser för att möta framtidens ökade behov. Därför känns det spännande och roligt att tillsammans med Vectura skapa framtidens äldreboende för de som bor i Bromma med omnejd. Äldreboendet blir ett bra komplement till de sjukvårdsverksamheter vi redan driver vid Bromma sjukhus. Det ger oss möjlighet att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg till de äldre, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.
– Vi är otroligt glada över att Stiftelsen Stockholms sjukhem utökar sin verksamhet i huset med ett nytt vård- och omsorgsboende och samtidigt kunna välkomna en ny vårdaktör till Bromma sjukhus som kommer bidra ytterligare till vår vision för platsen. Förhyrningarna bekräftar platsens attraktivitet och vi är stolta över att våra hyresgäster är med och satsar på den förändringsresa vi nu börjar där vi ger Bromma sjukhus ny kraft som en självklar plats för vård, säger Katarina Fu, affärsenhetschef samhällsfastigheter på Vectura.

I nuläget är cirka 80 procent av lokalerna uthyrda till vård- och omsorgsverksamheter och redan under Q1 2022 planeras en privat vårdgivare kunna bedriva sin verksamhet i nya lokaler. Framåt kommer det finnas plats för ytterligare vård och service i huset.

Under hösten har Vectura tillsammans med White Arkitekter arbetat med husets gestaltning, funktionalitet och hållbarhet. Ambitionen är att tillskapa en välkomnande, levande och inkluderande atmosfär. Med inspiration av våren fylls byggnaden med liv och rörelse.
– Vi ska blåsa liv i det fina 60-talshuset och bidra till ett levande område. Bevara kvaliteter, utveckla möjligheter och tillföra matrialitet, taktilitet med vårens färger. Miljöerna ska upplevas trygga och välkomnande med en utformning som stödjer såväl patientens resa som personalens vardag. Gestaltningen ska samspela med den övergripande visionen om ett vitaliserat hus för vård och omsorg, men också utvecklas med de värdegrunder som våra hyresgäster vill ge uttryck för, säger Katarina Fu.

Vectura har tecknat ett avtal med Skanska avseende projektering och planering av ombyggnationen av Bromma sjukhus. Ambitionen från båda parter är att samarbetet fortsätter i ett helhetskontrakt avseende hela byggentreprenaden. Förberedande arbeten startar upp under Q1 2021 och ombyggnationerna planeras vara färdigställda Q1 2023.

Bromma sjukhus ingår i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Kaminsky Arkitektur. Fallstudien fokuserar på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning. Vectura siktar högt inom hållbarhet och utöver forskningsprojektet kommer Bromma sjukhus certifieras enligt LEED Gold.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige