Image

Värdeförändringar bakom höga siffror från Stendörren

Bolag Stendörrens värdeförändringar för förvaltningsfastigheter under niomånadersperioden uppgår till 546 miljoner kronor (95), varav 82 miljoner kronor (17) infaller under tredje kvartalet.
Publicerad den 1 November 2016

Niomånaderssiffrorna:
# Hyresintäkterna ökade till 317 miljoner kronor (249).
# Driftnettot ökade till 218 miljoner kronor (174).
# Förvaltningsresultatet ökade till 102 miljoner kronor (87).
# Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 82 miljoner kronor (86)
# Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 546 miljoner kronor (95), varav 27 miljoner kronor (3) avser realiserad värdeförändring vid försäljning.
# Värdeförändringen av räntederivat uppgick till – 72 miljoner kronor (–25).
# Resultat efter skatt uppgick till 454 miljoner kronor (127).
# Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,45 kronor 5,03) och kassaflöde per aktie uppgick till 2,98 kronor (3,13).

Vd Fredrik Brodin:
- Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror, resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgår till 454 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten har ökat med ytterligare en procentenhet från föregående kvartal till 33 procent. Vårt långsiktiga mål om 35 procent soliditet senast vid utgången av 2017 är således på god väg att nås. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en positiv utveckling, vilket över tid ger oss möjligheten att växa genom egen intjäning samtidigt som vi kan erbjuda aktieägarna löpande utdelning. Stendörrens engagerade och professionella medarbetare är en starkt bidragande anledning till denna positiva utveckling.

- Stendörren bedriver ett kontinuerligt arbete att identifiera delmarknader i Stockholms- och Mälardalsregionen som uppvisar stark tillväxt och stigande efterfrågan på bra verksamhetslokaler. Infrastrukturen expanderar kraftigt och de nya stadsdelscentra som växer fram i regionen förväntas få den kraftigaste utbyggnaden av bostäder och servicelokaler. Ett bra exempel på en satsning mot denna framtida utveckling är Stendörrens och Kilenkryssets gemensamma satsning ”Stockholm Väst Logistik” i Upplands-Bro. Läget är ett av Stockholmsregionens bästa logistiklägen med såväl tillgång till egen järnvägsanslutning och den nya trafikplatsen, Krockbacka, som anläggs vid E18.

- Stendörren är sammanfattningsvis väl positionerat med en stark och högt motiverad organisation och god finansiell styrka. Att leda detta företag i denna fantastiska tillväxtmarknad som Stockholmsregionen utgör är för mig som vd ett stort privilegium och jag ser framtiden an med stor tillförsikt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige