Image

Tidigare vd kliver in i Maxfasts styrelse

Bolag Robert Engwall lämnade posten som Maxfast vd i slutet av oktober och ersattes av Håkan Karlsson. Nu är Robert Engwall åter tillbaka i bolaget. Under en extra bolagsstämma valdes han till ny ordinarie styrelseledamot.
Publicerad den 28 December 2016

Redan när Robert Engwall lämnade rollen som vd för Maxfast annonserade bolaget sin avsikt att ha honom kvar som styrelseledamot. Nu har det skiftet trätt i kraft. Vid en extra bolagsstämma valdes Robert Engwall till ny ordinarie styrelseledamot samtidigt som revisionsbolaget PWC utsågs till revisor med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Ny styrelseledamot, Robert Engwall, ska erhålla arvode motsvarande det som beslutats om till övriga styrelseledamöter vid årsstämman, i proportion till den tid som kvarstår till nästa årsstämma. Ny revisor arvoderas enligt löpande räkning.

Antalet ordinarie styrelseledamöter utökas med en styrelseledamot och styrelsen består således, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen ändras som följer: Gränser för bolagets aktiekapital ändras till lägst 25 miljoner kronor och högst 100 miljoner kronor. Gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst tio miljoner aktier och högst 40 miljoner aktier.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att möjliggöra eventuella förvärv och kapitalanskaffningar samt för att öka spridningen av ägandet i bolaget.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande popsporten tar ny mark – konceptaktörer expanderar till fyra nya städer

Uthyrning Redo att öppna fyra nya anläggningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY