Image

Svenska Bostadsfonden får AIFM-tillstånd

Bolag Finansinspektionen har beslutat att ge Svenska Bostadsfonden tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder inom ramen för AIFM-direktivet. Därmed blir bolaget en av de första fastighetsfonderna att erhålla AIFM-tillstånd i Sverige.
Publicerad den 27 Mars 2015
Lars Swahn. Bild: Svenska Bostadsfonden
Lars Swahn.

AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). I och med detta blev Svenska Bostadsfonden att betrakta som en AIF-förvaltare och dess verksamhet som tillståndspliktig.

Svenska Bostadsfonden fonder föll tidigare utanför regelverket på grund av dess utformning som onoterade publika aktiebolag. Bolaget ansökte om tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LAIF den 18 juli 2014.

Finansinspektionens beslut innebär att Svenska Bostadsfonden ges tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med investeringsstrategin fastighetsfondstrategier. Därmed blir bolaget en av de första fastighetsfonderna i Sverige att erhålla godkännande i enlighet med den svenska implementeringen av AIFMD.

– Beslutet innebär att vi planenligt kan fortskrida med lansering av en ny produkt som riktar sig mot allmänheten redan under hösten 2015. Därtill planerar vi för en lansering av en andra institutionell fond, säger Svenska Bostadsfondens vd Lars Swahn.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fler vill ha tyst på kontoret

Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige