Image

SBF köper i Småland och öppnar nytt regionkontor

Transaktioner SBF (Svenska Bostadsfonden) slutförde den 31 januari ett förvärv om 81 lägenheter i åtta fastigheter i centrala Nässjö. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 92,5 miljoner kronor och förvärvet görs via bolag för Svenska Bostadsfonden Institutions räkning.


Johan Grevelius.

SBF köper internt

Transaktioner SBF Bostad AB har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp från Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till knappt 12 000 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.


Johan Grevelius.

Svenska Bostadsfonden säljer i Karlskrona

Transaktioner Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB har sålt fastigheterna Skantze 3, 8 och 9 i Karlskrona till Heimstaden. Fastigheterna innehåller sammanlagt 198 lägenheter och har en total yta uppgående till cirka 11 500 kvadratmeter.


Johan Grevelius.

SBF ska bredda verksamheten

Bolag SBF Bostad är ett noterat bolag som investerar direkt och indirekt i bostadshyresfastigheter i Sverige. SBF Bostad ingår i koncernen SBF Fonder som förvaltar 3 100 lägenheter fördelat på 21 orter och har 3,4 miljarder kronor under förvaltning. SBF Fonders vd Johan Grevelius och Ebba Christensson, som är chef för transaktion och analys, berättar om vad de planerar för framtiden i en intervju med Fastighetssverige.


Hagtornet 1 i Örkelljunga.

3 Hus köper i Örkelljunga

Transaktioner Fastighets AB 3 Hus har tecknat avtal om att förvärva 167 hyresrätter via bolag av SBF Bostad AB och Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB.


Daniel Gorosch.

Svenska Bostadsfonden köper för 113 miljoner

Transaktioner Svenska Bostadsfonden är på väg att köpa 107 lägenheter – 7 564 kvadratmeter – i Laholm och Kävlinge.


Daniel Gorosch.

Svenska Bostadsfonden köper fastighetsbestånd i Skellefteå

Transaktioner Svenska Bostadsfonden löper 13 fastigheter i centrala Skellefteå.


Jonas Berg och Daniel Gorosch.

Svenska Bostadsfonden hämtar CFO från Genesta

Bolag Jonas Berg tillträder som CFO för Svenska Bostadsfonden Management från och med 1 april 2019. Jonas Berg kommer närmast från Genesta där han som CFO under tolv år varit med och byggt upp bolaget.


Gorosch igång – Svenska Bostadsfonden säljer

Transaktioner Svenska Bostadsfonden, med nye vd:n Daniel Gorosch, säljer fastigheter i Simrishamn till Axmil Fastighets AB.


Svenska Bostadsfonden säljer i Kalmar

Transaktioner Svenska Bostadsfonden 11 AB har sålt fastigheten Hattmakaren 1 i Kalmar, med 13 lägenheter och två lokaler och en total yta uppgående till 1 363 kvadratmeter. Köpare är den lokala aktören Fastigheter Pär Sigfridsson AB.


Därför tar Swahn ett steg tillbaka

Bolag Han har varit vd för Svenska Bostadsfonden i 15 år och äger 50 procent av bolaget – för Fastighetssverige berättar Lars Swahn om varför han nu backar från vd-posten.


CA säljer i Huskvarna

Transaktioner CA Fastigheter har ingått avtal om försäljning av fastigheterna Rustmästaren 2 samt Rosengård 15 och 16 i Huskvarna. Köper gör Svenska Bostadsfonden 14.


Svenska Bostadsfonden köper i Hörby

Transaktioner Svenska Bostadsfonden köper en bostadsportfölj om åtta fastigheter i Hörby.


Amasten säljer i Helsingborg

Transaktioner Amasten har, via dotterbolag, tecknat avtal om en avyttring av fastigheten Sleipner 6 i Helsingborg. Köpare är Svenska Bostadsfonden via dotterbolag.


Riksbyggen får förnyat förvaltningsavtal

Bolag Riksbyggen har fått förnyat förtroende hos Svenska Bostadsfonden att sköta drift och skötsel av deras cirka 80 fastigheter på 21 orter.


Svenska Bostadsfonden köper för drygt en halv miljard

Transaktioner Svenska Bostadsfondens institutionsfonder har köpt drygt 330 lägenheter i södra Sverige. Förvärvet har en mix av fastigheter med stabila kassaflöden, fastigheter med en mer värdehöjande profil samt uppgraderingsprojekt.


Svenska Bostadsfonden genomför nyemission

Bolag Svenska Bostadsfonden genomför nyemission för att kunna köpa fler fastigheter till bolaget.


Svenska Bostadsfonden köper 115 lägenheter

Transaktioner Svenska Bostadsfonden 14 AB köper 115 lägenheter i Osby och Borgholm.


Svenska Bostadsfonden köper nytt i Laholm

Transaktioner Efter att tidigare har investerat i Laholm fortsätter Svenska Bostadsfonden sin satsning i staden. Nu köper man 49 lägenheter av Laholmshem.


Svenska Bostadsfonden säljer i Växjö

Transaktioner Svenska Bostadsfonden 11 AB har sålt fastigheten Harsyran 12 i Växjö, som består av fem byggnader med totalt 68 lägenheter och en total yta uppgående till 4 579 kvadratmeter. Köpare är Studentbostäder i Växjö AB.