Image

Svenska Bostadsfonden köper i Hörby

Transaktioner Svenska Bostadsfonden köper en bostadsportfölj om åtta fastigheter i Hörby.
Publicerad den 5 Februari 2018

Svenska Bostadsfonden har, via dotterbolag, förvärvat en bostadsportfölj omfattande åtta fastigheter och 87 lägenheter i Hörby.

Säljaren är Björnstorp 37 & 52 AB via dotterbolag. Bostadsportföljen består av cirka 6 200 kvadratmeter BOA och 100 kvadratmeter LOA. Björnstorp 37 & 52 i Hörby AB har ägts och drivits av familjen Carlsson.

NAI Svefa har varit rådgivare till säljaren och legal rådgivare till köparen var Bergman & Eek Advokat.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY